Блог

Истории за Наградата

Наградата, вече част от Европейския Младежки Форум

В периода 16-20 ноември, Любомира Велчева бе част от общото събрание на Европейския Младежки форум, което се проведе във гр. Варна. Тя бе там в компанията на Мелиса Стоукс, Регионален Мениджър на Наградата за Европа, която бе официален представител на Международната Фондация на Наградата на събитието, по повод кандидатурата й за член на Европейската организация.

След почти едногодишна процедура, Международната Фондация на Наградата бе приета като член – наблюдател на Европейския Младежки Форум. Наградата бе приета с единодушно одобрение и вече е част от Европейското младежко семейство.

Европейският младежки форум (ЕМФ) е платформа, в която участват над 100 младежки организации. Представители на Национални младежки съвети и международни неправителствени младежки организации, се обединяват с идеята и убедителността, че младежките организации са инструментът, чрез който се дава възможност за насърчаване, включване на младите хора в Европа. „Визията на Европейския младежки форум е да бъде гласът на младите хора в Европа, където младите хора са равни граждани и са насърчавани и подкрепяни да се постигне най-пълния им потенциал като граждани на света.“

На събитието Любомира и Мелиса имаха възможност да се срещнат с представители на много младежки организации и да разкажат за Наградата като програма за личностно развитие и валидиране на качествата и уменията, придобити чрез  неформално учене.