Блог

Истории за Наградата

ПРОЕКТ НА НАГРАДАТА В БЪЛГАРИЯ БЕ ОДОБРЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Erasmus plusВ края на 2016 г. в офиса на Наградата пристигна радостна новина. Проектът, който екипът на Наградата подготви и подаде в началото на м. октомври 2016, бе сред одобрените за финансиране по програма Еразъм + в сектор „Младеж“.

Проектът „FOCUS – Quality youth work with disadvantaged young people” е с продължителност година и половина и ще бъде осъществен в партньорство с националите офиси на Наградата в Румъния и Словения.

Целта на проекта е да събере и сподели добри практики в сферата на неформалното учене и работа с младежи в непривилегировани групи. В края на периода ще бъде създаден сборник с добри практики и примери от трите страни, който ще бъде достъпен не само за голямото семейство на Наградата, а и за всички други организации, които работят в тази сфера.

Планирани са няколко международни дейности, като първата ще бъде международна среща с участието на представители на трите организации и ще се осъществи още през месец март в Словения.

През м. юни България ще бъде домакин на международно обучение за обучители, през което ще преминат над 12 опитни Лидери в Наградата, които в последствие ще могат да обучават Лидери, които ще работят и с младежи от непривилегировани групи.

16523305_1300343653357399_1190120091_oВ края на 2017 във всяка една от страните партньори ще се проведат по два обучителни курса за Лидери, които ще дадат възможност на над 60 младежки работника да преминат през сертификационен курс и да станат част от семейството на Наградата. Очакванията ни са благодарение на този проект да се включат най-малко още 180 младежи в Наградата, които да предизвикат себе си и да станат носители на престижното отличие.

През лятото на 2018 ще завършим с втора международна среща в Румъния, където ще бъде финализиран и сборника с добри практики.

За екипа на Наградата този проект е важен, както от гледна точка на възможността да си партнираме и работим по-близо с колегите ни от Румъния и Словения, така и във връзка с създаването на инструменти и споделянето на добри практики в сферата на неформалното учене и работата с младежи от различни целеви групи.

Ще ви държим в течение и с радост ще споделяме резултатите и хубавите моменти от това ново и за нас самите преживяване!