Блог

Истории за Наградата

Наградата e вече част от Национален Младежки Форум България

 

Като естествено продължение на присъединяването на Международната Фондация на Наградата към Европейския младежки Форум през месец ноември 2016г., както и в съответствие с мисията на организацията в България, Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ се присъедини като пълноправен член към най-голямата чадърна младежка организация в България – Национален Младежки Форум (МНФ). Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика. Основните приоритети, в които организацията развива дейността си са: образование, гражданска активност, демографска политика, здраве и физическа активност, младежка заетост, устойчиво развитие. Опитът на Наградата в работата с доброволци и с над 500 младежи от цяла България ще допринесе за постигането на целите на НМФ от една страна, и от друга ще популяризира дейността й сред националната и международната й мрежа. От друга страна, благодарение на членството си в НМФ Наградата ще може да достигне и до още повече младежи, и да направи програмата достъпна за млади хора от цяла България.
Екипът на Наградата Благодари на общото събрание на НМФ за доверието и с нетърпение очаква съвместни инициативи и дейности, които ще развият и облагородят средата, в която живеят и се развиват младите хора в България.