Блог

Истории за Наградата

Как да помогнем на младежите от непривилегировани групи?

Обмяна на опит от Словения, Румъния и България

Експерти от Словения, Румъния и България се събраха за 5 дни, за да обменят опит в работата с младежи от непривилегировани групи.

Това се случи в рамките на първото в България международно обучение за обучители на Лидери в Наградата, организирано от  фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България” (Наградата в България). Обучението е част от проекта „FOCUS – Quality youth work with disadvantaged young people”, финансиран по програмата Erasmus+ към Европейския Съюз.

В периода 9 – 14 юли 2017 г. в близост до София експертите и опитни Лидери в Наградата представиха опита на трите държави от работата със специфични целеви групи и създадоха заедно методология и обучителни модули за работа с младежи в рамките на Наградата.

Представителите на Наградата от Словения споделиха опита си в работата с безработни младежи и как Наградата им е помогнала да структурират интересите си, да направят първата крачка и да вземат живота си в свои ръце.

Румънските представители разказаха за това как работят с младежи с увреждания и как Наградата им е помогнала да се чувстват по-пълноценна част от общността.

Българските участници споделиха опита през изминалите две годи в работата с младежи в конфликт със закона и как през Наградата те откриват свои силни страни и таланти, благодарение на всеотдайните си Лидери и ментори в живота.

 

 

 

 

 

 

Това е първото по рода си обучение, което се случва в региона, и всички участници имаха възможност да обменят ценен опит и добри практики в работата с младежи в рамките на Наградата.

В процеса на работа бяха планирани и последващите инициативи, които са свързани с осъществяването на по две обучения във всяка една от страните партньорки. Обучителните курсове ще се проведат през октомври и ноември 2017 и ще дадат възможност на представители от всички държави да посетят международен обучителен курс за Лидери и след това да работят с младежи в рамките на Наградата.