Приятели на Наградата

Мечтата ни е да направим Международната награда на херцога на Единбург достъпна за всички в България, за да сътворим среда за реализиране на младите хора и приключения, които остават за цял живот!

За да се случи всичко това, Фондацията на Наградата в България, лицензира училища, младежки организации и клубове, които имат желание да прилагат Наградата в тяхната структура, като в същото време ги подпомага, за да спазват международните стандарти, за да осигурят незабравими моменти за всички в Наградата.

А за да успеем да помагаме на Наградата да расте, са нужни освен много желание и усилия, които ние имаме в изобилие, и финансови средства, които да покрият както оперативните разходи на Наградата, така и Лицензионните такси на училищата и организациите, които не могат да си ги позволят.

Именно за това имаме нужда от Приятели на Наградата, които биха могли да я подкрепят финансово.

ПОДКРЕПЯЙКИ НИ, ВИЕ:

  • Подпомагате младежите в България в развитието им на личностни качества, израстване и самодисциплина и изграждането на умения за работата в екип;
  • Давате възможност на българските младежи да придобият международно признание и опит;
  • Подпомагате социалното включване на младежи в неравностойно положение и от бедни региони;
  • Подкрепяте доброволчеството като обща ценност за обществото;
  • Изграждате връзка между бизнеса и неформалното образование в търсенето на мотивирани и талантливи служители

Ако искате да разгледате нашите Приятелски Пакети, пишете ни директно на Home @ intaward-bg.org.

Банкова сметка

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД” 
Адрес на клона:гр.София 1000, пл.”Света Неделя” №7

Точното име на притежателя на сметката:

Международна награда на херцога на Единбург – България
IBAN: BG61UNCR70001522370128
BIC: UNCRBGSFBGSF

Приятели на Наградата

jobtigerwalltopiasdUML_Standard Logo

 

 

 

 
Technologica Logo
Deloitte               UniCredit

OAK Foundation

182523_622787131083359_1585192878_n