Test full width

Международната награда на Херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна програма за личностното развитие и постижения.

Участниците в нея се състезават със самите себе си като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат, развивайки универсални умения и качества, полезни за цял живот.
Какво е НАГРАДАТА?
Каква е същността на Наградата и как се случват нещата?

Какво и какви са направленията в програмата на Наградата?
В какви активности и начинания можеш да вземеш участие?

Защо да участваш?
Какво ще ти даде Наградата и какво ще си вземеш от нея?

Междуанродни проекти
С помощта на Наградата можеш да пътешестваш!

Как да започнеш?
Какво ти е необходимо, за да започнеш?

След наградата…
Животът след наградата е…