По случай рождения ни ден днес искаме да Ви разкажем за това, с което се гордеем най-много – как Наградата допринася за промяната в обществото. 

Социалната промяна е начинът, по който човешките взаимоотношения променят културните и социални норми с течение на времето, оказвайки дълбоко въздействие върху обществото.

Именно така може да бъде описано приключението на Наградата –  личното развитие на всеки един млад човек е първата стъпка в посока промяна на общността. 

Придобиването на увереност, дисциплина, чувство на отговорност към себе си и околните са само част от измеримите резултати на Наградата. Постигнати тези резултати водят до дългосрочно въздействие под формата на подобрено физическо и психическо здраве, а то от своя страна се измерва като социална възвръщаемост на база икономика на благосъстоянието. 

Теорията на промяната е модел, който определя пътя за въздействие, включващ причинно-следствени връзки и очаквани резултати от дадена инициатива с цел насърчаване на социалната промяна.

Използвайки модела, Международната фондация на Наградата сподели глобална Теория на промяната, изрaботена на база дългогодишното присъствие на програмата по света и обратната връзка на редица участници.

Нашата теория на промяната илюстрира начина, по който Наградата води до промяна, и показва връзката между следните елементи: 

Вложение– инвестициите, направени за създаването и провеждането на Наградата; 

Следствие – дейностите, предприети в резултат на инвестицията;

Резултати – какво се е променило в резултат на предприетите дейности; 

Въздействие – какви дългосрочни ефекти са настъпили за индивида и обществото. 

За нас постигането на лични цели е нещо повече от индивидуален успех. Да станеш най-добрата версия на себе си те мотивира да бъдеш “промяната, която искаш да видиш в света.”

Присъединете се към нашия празник и вдъхновението, че всеки един от нас има своята роля за едно по-добро общество!

Препоръчани статии