“Приключенското пътуване на ниво Сребро беше в пл. Витоша. Целта на нашата експедиция беше да изследваме растителността в горите, по хълмовете и върховете по маршрута ни. Бяхме проучили предварително какви цветя можем да намерим в природата и се стремяхме да открием някои особени видове, като бодлива дива роза, лютичево цвете, силивряк, пурпурен крокус, колумбин и щурчово цвете. Забелязахме, че цветята растат в близост до водоеми, където земята е достатъчно влажна за да се подхранват непрекъснато, както и че надморската височина е свързана с разнообразието на флората. Радвам се, че успяхме да разчетем картата и да се ориентираме в планинските проходи. Придвижвахме се последователно и се сработихме като група. Това пътуване беше една прекрасна и вълнуваща екскурзия, която бих искал да повторя отново.” – споделя Александър Касабов, участник в Наградата на ниво Сребро. 

Александър е част от участниците, които по време на миналогодишния сезон на приключенски пътувания преживя тридневен преход, за да отбележи края на своето ниво Сребро в програмата. Като наш ексклузивен партньор Decathlon помогна на участниците в Наградата да развият откривателския си дух, като им осигурява необходимата екипировка за провеждането на безопасно и комфортно приключение сред природата. 

Като задължителна част от направленията в програмата, Приключенското пътуване бележи края на всяко ниво. Това направление е определяно от участниците като “най-запомнящо се”, поради насладата и усещането за постижение, които носи. Приключенските пътувания са неизменна част от програмата, като освен че насърчават приключенския и откривателския дух на младежите са инструмент за учене чрез преживяване. В рамките на забавен няколкодневен преход в планината участниците развиват умения за управление на времето, лидерските си качества, поемане на отговорност и взимане на решения, самостоятелност. Ключови елементи за това направление са екипната работа в планирането и изпълнението, на фона на реални предизвикателства, провокирани от непозната околна среда.

Ежегодно Приключенските пътувания започват в началото на пролетта и приключват късна есен. Според изискванията на Награда всяка група приключенци се състои от до 7 младежи, които преживяват както същинско приключенско пътуване, така и предварително – чиято цел е да подготви участниците за истинския преход. По време на тазгодишния сезон над 20 групи постигнаха избраното от тях ниво и над 104 участници преживяха приключенско пътуване. 

“Беше много интересно и ново преживяване за мен. Научих доста са ориентирането с компас, карта, както и с маркировка. Освен това имах възможността да се запозная с няколко страхотни момичета, с които имаме доста общо.” – казва Александра Христова, участвала в приключенско пътуване на ниво Бронз.

Екипът на Decathlon споделя, че мисията им винаги е била да направят удоволствието и ползите от спорта достъпни за възможно най-много хора. 

Щастливи сме, че в лицето на Decathlon срещнахме подкрепящ и устойчив партньор с отзивчив и компетентен екип, които допринасят и вярват в нашата мисия – да направим Наградата достъпна за всеки млад човек у нас. Благодарение на подкрепата им имаме свобода да реализираме незабравими приключения, като предоставяме на младите хора комфортна и надеждна екипировка, която им позволява да извлекат максимума от това преживяване. Доверието, което ни гласува Decathlon e стимул за екипа ни да продължава да подкрепя развитието на младите хора, защото отговорността им осмисля и оправдава усилията ни да изградим една насърчаваща среда, която подкрепя израстването, потенциала и инициативността на младите хора у нас. Включването на Decathlon като ексклузивен партньор е пример за проява на активна ангажираност и целенасочени усилия в посока развитие на едно по-устойчиво и проспериращо общество, което поема отговорност за изграждането на отношение към природата и въздействието, което оказваме върху нея в подрастващите. 

Препоръчани статии