Блог

Истории за Наградата

За Наградата и промените

На 25.09.2015 се проведе срещата на върха на ООН за устойчиво развитие, където 193 страни от цял свят се съгласиха с 17те глобални цели, обединени около една по-голяма и желана цел – да направят света по-добро място за децата ни.

Ще се запитате, защо сега пишем за това отдавна минало събитие? Простичко е – ние, в Наградата сме хора на действията и целим да осъществяваме всяка една зададена ни цел в реалност.

7

 

 

Ето защо Наградата  приветства решението на ООН, ангажирало се с 17те глобални цели и за постигането на тези три необикновени неща в следващите 15 години – премахване на крайната бедност, борбата с неравенството и несправедливостта и овладяване на изменението на климата.

 

Как Наградата допринася за това или кои са областите на влияние на Наградата

 

Нашите области на влияние, които ще видите изброени по-долу, са формулирани в резултат на редица изследвания и проучвания, доказващи ефективността на Наградата, като инструмент за развитие на младите хора. Голяма част от тези данни се основава на собствените доклади, изготвени от участниците, за това как Наградата е променила техните възгледи за света около тях. Разбира се взети са под внимание и гледните точки на образователните институции, родителите и младежките лидери.

Въз основа на това, нашите девет области на влияние на Наградата включват:

  • Подобряване на образователното равнище
  • Повишаване на заетостта сред младежите
  • Подобряване на здравето и благосъстоянието
  • По-активно участие в гражданския живот
  • Социализиране на младите хора
  • По-чиста околната среда
  • Равенство между половете и овластяване на жените
  • Намаляване на насилието, разрешаване на конфликти и изграждане на световния мир
  • Намаляване на повторно извършените престъпления (рецидивизъм)

Силно вярваме, че областите на влияние на Наградата много се припокриват и допринасят за постигането на 7те глобални цели, приети от световните лидери и ООН. Още едно основание, което да ни кара да се чувстваме като част от една глобална общност, която си мечтае да живее в един по-добър свят!

В момента над един милион младежи, в над 140 страни и територии, участващи в Наградата, предизвикват себе си, променяйки собствените си представи и света около тях. Наша цел е всеки един млад човек в България да има възможността да участва в Наградата и да получи най-ценния опит от нашите четири направления. Чрез времето и усилията, които всеки млад човек посвещава в Наградата, те въздействат положително в техните местни общности, а оттам и на света като цяло. Това се случва, чрез доброволчество към местната благотворителна организация, кауза или общност, развиването на умения или чрез практикуването  спорт.

 

gudevica2

 

 

Приели сме за наша мисия да направим Наградата достъпна за всички младежи в България, за да сътворим среда за реализиране на младите хора и приключения, които остават за цял живот. Ето защо вярваме, че всеки младеж в България на възраст между 14 и 24 години трябва да има възможността да се присъедини към програмата и да разгърне своят потенциал.

За да разберете повече за това как нашите участници оставят своя отпечатък върху света и как стават част от положителната промяна на нашето общетство, може да прочетете интервютата с тях и техните вдъхновяващи истории тук.

image

 

А, вие? Как допринасяте за постигането на 17 глобални цели на ООН? Как вие променяте своята общност?