Блог

Истории за Наградата

“Наградата е много лично преживяване за всеки участник, защото съревнованието е с теб самия, дали ще проявиш достатъчно усърдие, за да постигнеш заложените цели”, сподели Алекс, още едно ново попълнение в екипа

Александър определя себе си като ентусиаст по душа и консултант по образование. Той има над 15 години опит в неправителствения сектор в различни роли –  от доброволец до ръководител на проекти. Два мандата е младежки медиатор и развива добрите практики в сътрудничеството между младите хора и общинската администрация в Община Перник. Своите организационни умения развива в десетки събития – главен логистик в национални и локални младежки академии, десетки обучения, летни институти за обучение на млади учители по програма “Заедно в час”, има опит като административен директор в училище. Обича некомерсиалния туризъм, запален планинар и водач на групи вече над 5 години – част от създаването на проекта Happy Escape. Александър е сертифициран фасилитатор и обучител, с множество преминати курсове и реализирани обучения.

1. От къде разбра за Международната награда на херцога на Единбург?

С Международната награда се срещнах при едно представяне пред младежи, бях силно заинтригуван колко проста е като замисъл и колко гениална като ефект и се зарадвах, че вече навлиза в България и е достъпна за всеки млад човек.

2. Защо реши да се включиш в екипа ни?

Стана естествено – отговарям в голяма степен на профила на позицията, която заемам и дълги години съм част от активния младежки сектор, където всички взаимно се развиваме и работим за развитие и на средата си. Наградата е още една стъпка от моето професионално и личностно развитие и начин да съдействам на младежкия сектор да се развива.

3. С какво се занимаваш в организацията?

Поех отговорната задача да координирам едно от направленията на Наградата, а именно “Приключенските пътувания”. В тази си роля се стремя процедурите за планиране и реализиране на приключенските пътувания да са максимално ефективни и полезни за лицензираните оператори на Наградата и младежите, които ще предприемат своите приключения, както и да се спазва международния стандарт за това направление.

4. В периода, в който си част от екипа ни, имал ли си някакви предизвикателства в работата си?

Предизвикателствата са солта на една дейност и координирането на приключенските пътувания не минава без тях. Често се налага да комуникирам с лицензираните оператори на Наградата, относно различни аспекти на подготвяните от техни участници приключесни пътувания. Често има и интересни казуси и трябва да се вземат решения.

5. Според теб какво дава Наградата на младежите, които се включват в нея?

Наградата е много лично преживяване за всеки участник, защото съревнованието е с теб самия, дали ще проявиш достатъчно усърдие, за да постигнеш заложените цели, а най-хубавото е накрая, когато неусетно осъзнаеш колко качества си развил, докато си напредвал в различните направления.

6. Как виждаш Международната награда след 5 години?

Дано все повече младежи осъзнаят смисъла и ефекта на Наградата и преминат през това приключение и Наградата се появи във всяко българско училище като допъллнителен елемент за надграждане и влидиране на умения.