Блог

Истории за Наградата

Международна награда на херцога на Единбург – България отваря конкурс за училища

Наградата в България отваря конкурс за лицензиране на училища в страната, които да предлагат програмата за личностно развитие на млади хора. Поради огромният интерес и кандидатурите на училища от над 20 града в България, решихме да удължим срока за кандидатстване до 10 февуари, като бихме могли да приветстваме по само още едно училище от следните градове -> София, Русе, Варна, Велико Търново, Габрово и Пловдив

 

Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ стартира конкурс по лицензиране на училища като Независими оператори на Наградата, което би дало възможността директно да предоставят програмата на Наградата на своите възпитаници.

Всяко училище и организация в България има възможност да стане Независим оператор на Наградата, като за целта преминава през лицензираща процедура и се запознава с ценностите, философията и стандартите на програмата. Учителите, които са мотивирани да участват активно в процесите, свързани с програмата, преминават специализиран обучителен курс. Те стават част от пътя, който изминават младите хора към постигането на личните си цели и им помагат да поддържат мотивацията и постоянството си, за да постигнат Наградата и да получат международно признание за своите усилия. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора.

 

 

„Международната награда на херцога на Единбург“ (Наградата) е водеща международна програма за личностно развитие и постижения за младежи на възраст между 14 – 24 години. От създаването си през 1956, до този момент повече от 8 милиона млади хора от над 140 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности в рамките на Наградата. Участниците в програмата си поставят стимулиращи лични цели, които с постоянство, насоки и подкрепа от опитни лидери трябва да постигнат за определен период от време в трите нива – Бронз, Сребро и Злато. Те избират активности в направленията – Умения, Физическа активност и Доброволчество, и преживяват Приключенско пътуване, а в ниво Злато, участват и в проект в полза на обществото, далеч от родното си място. В България Наградата официално стартира в началото на 2014 г. и получава подкрепата на много институции бизнес организации. Патрон на Наградата е г-н Румен Радев, президент на р. България, който в началото на януари 2018г. награди над 120 младежи постигнали Наградата през изминалата година.

В момента над 550 младежи от 19 града в България активно постигат своите цели в индивидуалната си програма в Наградата. 42 са лицензираните оператори, сред които има училища, неправителствени организации, бизнес организации и студентски асоциации.

Какви са изискванията, за да станете Лицензиран Оператор на Наградата в България:

  • Опит в работа с младежи в извънкласни и доброволчески дейности;
  • Организационен капацитет – хора, които имат опит и желание да работят с младежи;
  • Вътрешни правила и процедури за работа с млади хора (етичен кодекс, процедура);
  • Желание да се валидират с международно признат сертификат, качествата и уменията, придобити в сферата на неформалното учене;

За да кандидатствате и станете част от семейството на Наградата попълнете следната регистрационна форма най-късно до 01.02.2018. Поради големият интерес и кандидатурите на училища от над 20 града в България, решихме да удължим срока за кандидатстване до 10 февуари, като бихме могли да приветстваме по само още едно училище от следните градове -> София, Русе, Варна, Велико Търново, Габрово и Пловдив Представител на Наградата, ще се свърже с Вас, след преглед на кандидатурата ви.

Кандидатствай сега!

Освен че е ефективен инструмент за личностно развитие и израстване на млади хора между 14 и 24 години, Наградата предлага и множество възможности за лицензираните училища, образователни институции и техните служители. В рамките на програмата учителите имат възможността да усъвършенстват уменията си за работа с младежи и да се възползват от широк набор утвърдени и работещи методи за неформално обучение, като в същото време развият и своите лидерски и менторски умения. Наградата може да послужи и за скъсяване на дистанцията между учител и ученик и подобряване на комуникацията, мотивацията и разбирането между двете страни. Независимите оператори на Наградата имат възможност да комуникират и да създават партньорства с всички лицензирани организации в над 140 държави, което е уникална възможност за устойчиво развитие и активен обмен на добри практики за развиване на училищната среда.

За повече информация, посетете сайта на Наградата тук или ни пишете на Home@intaward-bg.org.

За „Международна награда на херцога на Единбург“

„Международната награда на херцога на Единбург“ (наричана за краткост Наградата) е водеща международна програма за личностно развитие и постижения за младежи на възраст между 14 и 24 години. От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 милиона млади хора от над 140 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности в  рамките  на Наградата. Тя има три нива: Бронз, Сребро и Злато. Участниците в програмата си поставят стимулиращи лични цели, които с постоянство и насоки и подкрепа от опитни лидери трябва да постигнат за определен период от време. Те избират активности в направленията: Умения, Физическа активност и Доброволчество, и преживяват Приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на Наградата – Злато, участват в проект в полза на обществото далеч от родното си място. В момента над 1 200 000 младежи по целия свят постигат своите цели, като част от програмата, развивайки универсални умения и качества, полезни за цял живот.

Информация за програмата в България може да намерите на: http://intaward-bg.org/

 

МОН препоръчва Наградата