Често задавани въпроси

От къде произлиза програмата и каква е историята й?


Международната награда на херцога на Единбург е създадена през 1956г. в Англия и от там започва нейното разпространение и до момента е достигнала до 144 държави из целия свят. Можете да се запознаете по-подробно с историята на Наградата в секция За Награда > История. 

Каква е основната цел на Наградата?

Основната цел на Наградата е да възпита изключително ценни навици в участниците, които ще са им от полза през целия им живот. Постигането на Наградата ще научи младежите да бъдат отговорни, целенасочени, упорити, постоянни, планиращи. Програмата също така има за цел да подобри комуникационните умения на младежите и повиши тяхната увереност в собствените им способности.

Какво е Лицензиран Оператор на Наградата?

Лицензиран оператор на Наградата е организация, работеща с млади хора (училище, университет, НПО и др.), която е получила лиценз за предоставяне на Международната награда на херцога на Единбург и чийто екип е преминал специално обучение за Лидери към Наградата. Лицеинзираните оператори на Наградата заплащат лицензионна такса на годишна база и се ангажират да предоставят възможност на всеки един млад човек, част от тяхната организация, да се включи в програмата. В същото време, Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“  предоставя ноу-хау и подкрепа на Лицензираните оператори.

Какво означава Лидер в Наградата?

Лидерът в Наградата е човекът, който подкрепя участника през целия му път в програмата. Той помага на младежа да реши кои да са дейностите, които да развива в Наградата, да си избере ментори, да си постави цели, да учи от преживяванията си и т.н. Лидерът подкрепя и морално участника и му помага да преминава през трудностите по пътя му към постигане на определено ниво в Наградата. Също така той може да отговори на всички въпроси свързани с програмата и е един от хората, които потвърждава успешното завършване на участника на дадено ниво.
Всеки участник в Наградата има Лидер, който е преминал специален обучителен курс.

Бих искал да стана Лидер в Наградата. Как може да се случи това?

Всеки Лидер в Наградата принадлежи към Лицензиран оператор на Наградата. Ако искаш да бъдеш Лидер имаш три възможности:

  • да провериш дали организацията, към която принадлежиш е Лицеинзиран Оператор на Наградата  в секция “За организации и училища” > Лицензирани оператори. Ако твоята организация вече предлага Наградата, обърни се към директора. Ако не, премини към следващите варианти;
  • да погледнеш точка 3 и да разбереш как организацията, към която принадлежиш може да бъде Лицензирана;
  • да ни пишеш на home (at) intaward-bg.org.

Какви са изискванията за да стана Лидер към Наградата?

Лидерите обикновено имат предишен опит в работата с млади хора, умеят да мотивират и вдъхновяват. Всички Лидери преминават специален двудневен обучителен курс, в рамките на който се запознават в дълбочина с методологията и принципите на Наградата.

И все пак, най-важното изискване е Лидерите да имат желание да подкрепят младите хора и да им вдъхват увереност, че могат да постигнат всичко, стига да го поискат!

Каква е ролята на Лидера в Наградата?

Лидерите в Наградата имат ключова роля по отношение на осъществяването на Наградата в тяхната организация. Те са възрастните, отговорни за участниците в Наградата в Независим оператор на Наградата, и работят пряко с младежите. Те ръководят, насочват и подкрепят участниците, одобряват избраните от тях дейности и верифицират постигнатите цели при изпълнение на дейностите. Всяка организация, лицензирана като Независим оператор на Наградата, следва да има поне петима активни Лидери в Наградата във всеки момент.

Колко време ще ми отнема да бъда Лидер?

Времето, което отнема да си Лидер на млади хора в Наградата зависи най-вече от броя млади хора, на които си Лидер, както и от техните конкретни нужди. Със сигурност в началния етап, когато младежи стартират своята програма, те ще имат нужда от няколко срещи, по време на които Лидерът да им разкаже в детайл структурата на програмата (нива, направления, продължителност) и да ги подкрепи докато избират дейностите си.

Бих искал институцията, от която съм част, да стане Независим Оператор на Наградата. Какви стъпки да предприема?

Можеш да представиш Наградата пред своя директор/ръководител и да попълните Формуляра за интерес.
След като попълните формуляра, Координаторът на Наградата за България ще се свърже с вас!

Какво означава Ментор в Наградата?

Менторът в Наградата е специалист в дадена дейност. Това е човекът, който помага на участника да се развие в точно определена област, която той си е избрал. Менторите се избират от самите участници (и се одобряват от Лидера на участника) и те могат да са сертифицирани специалисти и/или практици в дадената област.

Участникът има 4 ментора – отделен за всяка от дейностите в 4-те направления. 
Всеки ментор следва да подпише Декларация за спазване на Етичния кодекс на Наградата, която се предоставя от координатора на Лицензирания Оператор.

Какво да правя, ако участникът ми има въпроси, на които не мога да отговоря?

Лидерите следва да насочват въпросите си към координатора на Лицензирания Оператор, а ако той не може да отговори на тях, ги задава на Координатора на Фондацията в България.

Какво да правя, ако имам проблеми с използването на онлайн системата на Наградата?

На първо място, Лидерите следва да се консултират с Наръчника за използване на ОРБ системата и с клипчетата за регистрация. Ако Лидерът все още не успява да реши проблема си, следва да насочи въпросите си, свързани с онлайн системата на Наградата, към координатора на Лицензирания Оператор, а ако той не може да отговори на тях, ги придвижва към Координатора на Фондацията в България.