Често задавани въпроси

Как мога да се включа в Наградата?

За да се включиш в Наградата трябва да си част от  Независим оператор на Наградата (ученик в училището, напр.). Списъка на тези организации е достъпен на сайта ни. Ако не познаваш никоя от организациите, които са Независими оператори, пиши ни на: home (at) intaward-bg.org

Какви са изискванията да се включа в Наградата?

Всеки един младеж, независимо от произход, пол, населено място, има възможност да се включи като участник в Наградата. Изискванията са да влиза във възрастовата граница (14 – 24 г.) и да има желание!

Трябва ли да имам дейности във всички направления на Наградата или мога да избера това, което ми е интересно?

Тъй като програмата е насочена към цялостното личностно развитие на младежите, то всеки участник задължително полага усилия във всяко едно от направлненията.

От кое ниво да започна Наградата?

За да започнеш ниво Бронз, трябва да имаш навършени минимум 14 години.
За да започнеш ниво Сребро, трябва да имаш навършени минимум 15 години.
За да започнеш ниво Злато, трябва да имаш навършени минимум 16 години.
И все пак, младежите следва сами (и с подкрепата на своите Лидери) да изберат от кое ниво да започнат – в зависимост от собствените си възможности.

Какво печеля?

Наградата в Международната награда на херцога на Единбург има две измерения:

1.Материална – след приключването на всяко ниво, участникът получава значка (Бронз, Сребро или Злато) и сертификат. Значката е отличителният знак, който показва принадлежността на младежа към една елитна международна общност. Сертификатът е доказателството за придобитите знания и умения на участника по време на преминаването и завършването на програмата. Също така, сертификатът дава предимство на младежа при кандидатстване за университет и/или работа във всяка една държава, където Наградата е разпространена – за момента това е над 140 страни.

2.Морална – натрупаните знания и умения от младежа по време на достигането на всяка цел в различните направления е само върхът на айсберга от ползи за всеки участник в Наградата. Цялото преживяване позволява на младежите да трупат разнообразен житейски опит, да се запознават с много нови хора, да създават нови приятелски връзки. Може би най-ценното на програмата е, че развива в участниците навиците на успеха – целенасоченост, упоритост, постоянство, увереност, адаптивност,отговорност, съпричастност. Всичко това превръща младежите от Наградата в стойностни, развиващи се и положителни личности, които имат силата, уменията и желанието да подобряват своя и живота на другите.

Кой печели Награда?

Всеки, който положи нужните усилия и постигне целите си печели Наградата. Един от философските й принципи е, че в Наградата няма съревнование, т.е. всеки участник се състезава само и единствено със себе си.

Кои хора са Лидери и как да си намеря Лидер?

Лидерите в Наградата са част от екипа на Независимите Оператор и са твоите учители / преподаватели/младежки работници и са минали през специален сертифициращ курс. Лидерите имат опит и обичат да работят с млади хора.

Ако не си част от някой от Независимите Оператори на Наградата, екипът на Фондацията ще те свърже с Лидер.

Как да си намеря Ментори?

Менторите са хора, които са специалисти в конкретната дейност, която си избрал в дадено направление. Менторите ще ти помогнат да намериш постижима цел, съобразена с твоето собствено ниво, със собствения ти начин на учене и възможности, и ще ти помогнат да я постигнеш.
Пример:

Ако в направление умения си избрал фотография, то местния фотограф би могъл да бъде твоя ментор.

Ако в направление физическа активност си избрал йога, то инструкторът ти по йога би могъл да бъде твоят ментор.

Ако в направление Доброволчество си избрал да помагаш при организацията на следучилищните занимание на по-малки ученици, то твоят ментор би могъл да бъде възпитателят на учениците.

NB! В направление Приключенско пътуване, участниците нямат Ментор, а Супервайзор (който им помага да се подготвят за приключенското пътуване) и Оценител (който оценява дали са изпълнили всички изисквания за ПП). Супервайзорите и Оценителите са преминали специален обучителен курс, за да бъдат такива.

Има ли такса за участие?

Да, таксата за участие е 25 лв. за всяко от нивата и се плаща по банков път. Таксата за участие е минимална и е чисто административна.

Как и къде се плаща таксата за участие?

Таксата за участие се плаща по банков път:

“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
Адрес на клона: гр.София 1000, пл.”Света Неделя” №7
Точното име на притежателя на сметката:
Международна награда на херцога на Единбург – България
IBAN: BG61UNCR70001522370128
Bic: UNCRBGSF

Таксата за участие покрива ли дейностите ми по различните направления?

Таксата за участие покрива използването на онлайн системата и разходите за рекламни материали за участника, както и значка и сертификат при завършване на ниво. Таксата не покрива разходи, възникнали по време на изпълнението на дейности по направленията.

Защо да се включа в Наградата?

Всеки участник намира различна мотивация да се включи в Наградата и все пак някои от ползите са:

  • ще сертифицираш и удостовериш качествата и уменията, които си придобил в сферата на неформалното учене (чрез преживяване);
  • придобиваш важни умения както за успешното представяне в училище/ университета/ работата, така и за живота като цяло (целеполагане, постоянство, комуникация, емпатия, работа в екип и много други);
  • печелиш нови и интересни социални контакти, както на локално, така и на международно ниво
  • сам избираш сферата, в която искаш да се развиваш без никакво ограничение и конкуренция;
  • Наградата дава конкурентно предимство когато кандидатстваш за университет или работа в 144 страни, в които съществува;
  • ставаш част от огромна международна общност от младежи, които също са част от Наградата;
  • имаш възможност да изживееш приключения, които остават за цял живот!

Как ще докажа, че съм постигнал Наградата?

Наградата използва онлайн система за въвеждане на прогреса по дейностите в програмата, където пряко лидерът, както и екипът на Фондацията могат да следят прогреса на всеки участник.

В допълнение, след приключване на дейностите по едно направление, Менторът удостоверява с подписа си, че участникът е положил нужните усилия и е постигнал предварително зададената си цел.

Има ли още нещо, което трябва да знам за Наградата?

Твоят Лидер, както и екипът на Фондацията са винаги на разположение, когато имаш въпроси!