Казвам се Искра Благинова и съм учител по физическо възпитание и спорт в ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” в гр. Горна Оряховица. Лидер съм в Наградата от октомври 2014 г. Оттогава съм и Супервайзор и Оценител в програмата. Като лидер до момента съм имала седем участници на ниво Бронз и един ниво Сребро. Но тази персонална бройка е относителна, защото в нашата организация обикновено работим в екип всички – Лидери и участници.

iskra-blaginkova-1

За Наградата разбрах от приятелка и колежка в нашето училище. Тя от своя страна бе разбрала от приятел, чието училище вече работеше с Наградата. Изкуши ме предложението да работя и да създавам по-специални взаимоотношения с учениците си. Да ги надграждам, като помагам на младите хора да се развиват и да се чувстват удовлетворени и щастливи. Обичам планината и огромно удоволствие за мен е престоя ми сред природата по време на Приключенското пътуване и работата ми като супервайзор.

Всички принципи на Наградата са ценни за младите хора. Но най-близко до мен усещам вдъхновяващия и забавен характер на програмата. Преживяванията на участниците, забавните моменти и преодолените предизвикателства са преживявания, които остават за цял живот – и са безценни.

Наградата е ценно преживяване за младите хора, защото ги учи на последователност и целенасоченост в изпълнение на дейности, които те така или иначе извършват в своя живот, но са извън това, което правят в училище. Тя е и предизвикателство за младежите, защото много от тях си поставят цели, стоящи далече от обичайния им кръг ангажименти и интереси, т.е. те сами изпитват и проверяват себе си. Наградата ги учи на екипна работа, създава и безценното усещане за общност, за принадлежност към една голяма група от хора, която споделя общи идеи и философия за живота.

Като Лидер и Супервайзор в Наградата аз се срещнах с много нови и различно мислещи хора, успявам да участвам във формирането на младежите като личности, да съпреживявам заедно с тях приключения, които остават за цял живот. И това променя и мен самата, обогатява ме като личност и учител.

Считам, че Наградата в ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” работи доста добре. Ние имаме участници от самото стартиране на Наградата в България – от 2014 година. В нашето училище работят трима Лидери, Супервайзор и Оценител. Имаме около 25 участници, завършили ниво Бронз , а 6 от тях – ниво Сребро.

Мисля, че все повече организации и институции, работещи с деца,  се включват в Наградата през последните пет години. Бих посъветвала мои колеги да не се притесняват да се включат и те. Работата с млади хора е интересна, забавна и удовлетворяваща. Да не се страхуват да предизвикат както учениците си, така и себе си, защото целите, които се поставят и преследват, в крайна сметка, са мечти с крайни срокове. Форматът на Наградата е неформален и модерен, ориентиран към успеха и подкрепящ усилието да надградиш себе си – все неща, които младите хора харесват. 

Препоръчани статии