Да бъдеш родител с тийнейджъри вкъщи означава да имаш нелеката и отговорна задача да ги разбираш и подкрепяш, да ги мотивираш и да насърчаваш изборите им. Именно тази независимост и възможност да упражняват мнение е процеса, в който младежите се учат да формират и да изказват мисли, да развиват своята личност и харектер. Ако участват във вземането на решения по въпроси за техният живот, те ще знаят как да правят това много по-добре, когато пораснат. Включително и защото ще знаят, че вземането на решения е последвано от ангажимент и отговорност за изпълнението им.

Понякога енегрията и щурите им идеи могат да ги отведат в неправилна посока. Ето защо това е и най-подходящата възраст да бъдат ангажирани с разнообразни дейности, за да подобрят самочувствието си, мотивацията, да подхранят таланта си, да преминат по-лесно пътят в търсене на желаната идентичност и влиянието на връстниците.

И както вярваме в Наградата, ние като възрастни имаме отговорност да създадем привлекателна образователна среда, в която ученето да се случва във всеки един етап от живота на младите хора в България, защото те не само са нашето бъдеще, а и нашето настояще. Не е необходимо да бъдат ангажирани непрекъснато, достатъчни са само няколко часа, които да отделят за да участват в дейности след училище като спорт, доброволческа дейност или да развиват уменията си в музиката, изкуството или науката. Освен това, извънкласните дейности ги подготвят за бъдещето, като ги научават на ключови умения като управление на времето и изграждане на постоянство.

Споделяме ви какво е Наградата през погледа на една горда майка, чийто син е сред първите седем младежи в България, постигнали златно ниво в Наградата.

img_0932-e1542628606482

Тя се казва Радостина Нонова. По образование е инженер от Техническия Университет в гр. Варна. Има разнообразен трудов опит, предимно в частния сектор. И 18 годишен стаж като майка на Тино Пенчев. Той се включви в Наградата през 2016г. Амбициозен, харесва физиката, с интерес ни разказва за звездите, когато ни посети в офиса и обича да спортува. Да овладее всички видове удари в скуоша, да се научи да свири Лунната соната от Бетовен и да доброволства в “Музейко” като помага на малчуганите да се запознаят по лесен и приятен начин с основите на науката, са неговите акитивности в направленията на Наградата. Той се включви и в подготовката на Националната Младежка Академия, както и в изпълнението на многобройните дейности, свързани с работата на екипа.

А ето какво ни споделя Радостина за приключението на своя син:

Какво беше твоето първоначално впечатление за Наградата?

– В самото начало изобщо не разбирах за какво става въпрос, но бях доволна, че синът ми започна да се занимава с нещо различно и странично от училище, защото вярвам че всеки опит натрупан където и да е, води до развитие на личността. Всяко развитие разширява мирогледа, а това подпомага вземането на правилни решения в личен и професионален план.  

Какъв е ефектът от програмата за Тино?

– Програмата му помогна да стане по-целеустремен, по-организиран и фокусиран над нещата, които прави и най-вече да си дава ясна сметка за последиците от действието или бездействието си.

Кое е това, което Наградата дава и не може да се научи в класната стая?

– Поставянето на цел, пътя и начина за постигането й. Дава на младите хора отговор на въпроса: “Защо са ми целите?” и “Като ги постигна, какво?”. Помага им да израснат, изграждайки и преоткривайки прости човешки качества като състрадание, обич, устременост. Да открият и ценят неща, които не са намирали за интересни преди Наградата. Развива чувството да си щастлив да даваш, а не да получаваш.

Като родител, смятате ли, че участието на младежите в извънкласни дейности помага за тяхното личностно развитие?

– Не само помага за личностното развитие, а и би имало положителен ефект върху цялото общество. Смятам, че ако младежите участват в такива програми опознават себе си, своите силни и слаби страни в период чувствителен за тяхната възраст, и в същото  време наситен със вземане на важни решения за тяхното бъдещо развитие. Обществото ще се промени, имайки млади хора щастливи от своят избор за развитие и кариерна реализация.

Бихте ли препоръчали Наградата и на други родители, като ефективен инструмент за личностно развитие на техните деца?

– Оставам посланик на Наградата до живот. Наградата дава много за личностното развитие младежите, но дава добри уроци и на техните близки.

През следващите дни, до 27 ноември в хода на кампанията “Щедрият вторник” ще имаме нужда от вашата подкрепа, за да осигурим лицензионната такса на 5 училища, които желаят да станат Независими оператори на Наградата, но нямат финансовата възможност да направят това. С вашата подкрепа ще обучим 25 Лидера и ще дадем възможност на минимум 100 младежи да се включат и да постигнат Международната награда на херцога на Единбург в България. Кампанията е част от глобална инициатива под наслов “#ГотовиЗаСвета” или #Worldready, която цели да повиши осведомеността относно важността на неформалното образование в подкрепа развитието на младите хора.

Може да ни подкрепите, като изпратите СМС с текст DMS Nagradata на номер 17 777 или чрез индивидуално дарение в сайта Platformata.bg.

Препоръчани статии