Намиране на финансиране на програми в полза на общността, ангажиране на младите хора с решения за справяне с COVID-19 и свикването на Глобална среща на младежта са ключови характеристики на тази нова мобилизация

На 14 декември 2020 стартира нова глобална мобилизация на младежта с цел да се инвестира и да се увеличи мащабът на решенията и ангажираността по отношение на COVID-19. Инициативата бе стартирана от алианс на най-големите младежки движения и организации в света, съвместно със Световната здравна организация (СЗО) и Фондация на Обединените нации.

„Глобалната младежка мобилизация“ се ръководи от Големите 6 младежи oрганизации (Световна организация на скаутското движение; Световна асоциация на момичета водачи и скаути момичета; Международна федерация на обществата на Червения кръст и Червения полумесец, Международната награда на херцога на Единбург, Християнска асоциация на младите мъже и Християнска световна женска асоциация), които заедно активно включват над 250 милиона младежи и имат за цел да подпомогнат младите хора да се включат и предприемат стъпки в посока намаляване въздействието на пандемията.

“Глобалната младежка мобилизация” ще включва свикването на Глобална младежка среща през април 2021 г. и фонд от 5 милиона щатски долара за подкрепа на местни и национални младежки организации, включително безвъзмездни средства за подпомагане на решения, предложени от младежи и акселераторска програма за разширяване на съществуващите усилия за реакция.

Ръководството на СЗО, Big 6 и младежки организации по света призовават правителства, бизнес и политици да подкрепят усилията за глобална младежка мобилизация и се ангажират да инвестират в бъдещето на младите хора. Тези мерки ще подкрепят пряко млади хора, ангажирани на местно ниво, за да се справят с някои от най-належащите проблеми със здравето и обществени предизвикателства, произтичащи от пандемията.


„СЗО има честта да се присъедини към това наистина вълнуващо и мощно глобално движение за мобилизиране и да даде възможност на младите хора по света да бъдат движещата сила за възстановяването от COVID-19“, каза д-р Тедрос Аданом Гебрейесус, генерален директор на СЗО. „Обединяване на силите с Големите 6 и Фондация на Обединените нации предоставят на СЗО и света уникална възможност да се учат от стотици милиони млади хора и да се ръководят от техните устойчиви решения за подкрепа на общностите в името на по-добро възстановяване от пандемията.”

И докато прякото въздействие на пандемията върху здравето на младите хора е по-леко, те са непропорционално засегнати от дълготрайните последици от нея. Тези ефекти включват прекъсвания в образованието, икономическа несигурност, загуба или липса на възможностите за заетост, въздействието върху физическото и психическото здраве и травмите от домашно насилие. Психическа тревожност, например,, породена от COVID-19, е идентифицирана при почти 90 на сто от младите хора; повече от 1 милиард ученици в почти всяка страна по света са били повлияни от закриването на училищата; и 1 на 6 млади хора са загубили своите работни места по време на пандемията.

В същото време младото поколение стимулира промяната и прилага своевременна реакция по отношение на COVID-19 чрез предприемане на действия през общностни инициативи и доброволческа работа, като например оказване на първа помощ и доставяне на храна и консумативи на нуждаещите се. Глобалната младежка мобилизация ще насочи вниманието към спешната необходимост от решения за подкрепа на младите хора и за подчертаване на съществената им лидерска роля в своите общности, за да противодействат на ефектите от пандемията.


„Горди сме да си сътрудничим със СЗО, за да предоставим възможности и финансиране, за да помогнем на милиони млади хора по света да устоят на местните предизвикателства, свързани с COVID-19 в техните общности “, каза ръководството на Големите 6 в съвместно изявление. “Мобилизацията ще осигури пряка финансова и програмна подкрепа за младежките организации на национално и международно ниво. Ние вярваме, че младите хора имат решения на собствените си проблеми и чрез осигуряване на глобална младежка платформа, съчетана с национално активиране за младежки проекти, ние можем да разкрием уменията, ентусиазма и желанието за млади хората да бъдат генератор на добро в техните общности. “


Подкрепено от Фонда за отговор на солидарността COVID-19 на СЗО и задвижвано от Фондация на Обединените нации, “Глобалната младежка мобилизация” включва стратегическо партньорство с СЗО и новосъздадения Младежки съвет. В него ще участват други автономни организации, работещи с ООН, както и редица известни глобални партньори, марки и съмишленици, от FIFA до YOUNGA от BridgingTheGap Ventures и създаването на младежки съвет на инфлуенсъри в социалните медии. Инициативата, разработена чрез консултация с млади хора от цял свят, ще бъде ръководена от младежи, общностно ориентирана, позоваваща се на доказателства, и включително различни общности, вкоренени в значимо младежко участие и ангажираност.

Препоръчани статии