icon

За програмата

“Stand By Me” / ”Рамо до Рамо” е специално разработена програма с грижа и внимание към деца и младежи от Украйна. Нейната цел е да насърчи интеграцията им в страните, където живеят в момента.

Идея
Стремежът ни е всеки млад украинец на възраст от 14 до 24 години да получи подкрепа от български младеж на същата възраст по време на престоя си в страната ни /поне през първите 12 месеца от пристигането си/. Нашата цел е в България да бъде подкрепен да продължи образованието си, да се подготви за бъдеща професия и за живота си, независимо дали в България, Украйна или в друга страна.

content

Как работи

Основната идея, залегнала в основата на Международната награда на херцога на Единбург е много гъвкава. Това позволява на проекта “Stand By Me” / ”Рамо до Рамо” да предлага голямо разнообразие от възможности за включване, както и да адаптира актуални потребности на младите украински участници.

Нашата визия за ангажиране и интегриране на
украинските деца и младежи обхваща няколко варианта

Ангажиране като участници

Включване в Наградата на украински деца и младежи на възраст от 14 до 24 години като участници в програмата.

business

Български наствници

Включване в програмата на български Лидери в Наградата, които биха искали да бъдат наставници на украински участници. Това биха могли да са настоящи Лидери или нови, които биха се обучили и включили в програмата, за да приемат тази роля.

students

Ангажиране като лидери

Включване на нови Лидери, които са от украинската общност в България. Това биха могли да бъдат хора над 24-годишна възраст, съпричастни на идеите на Наградата, които биха подкрепили рамо до рамо своите сънародници и по този начин. Програмата е отворена за всеки, съпричастен към мисията й, независимо от колко време живее в България.

like

Улесняване на интеграцията

Предоставяне на подкрепа от български участник на украински за една или повече от активностите в Наградата. Това може да бъде онлайн или на живо според конкретния случай, под форма на Доброволстволческа дейност в Наградата за българския участник или друга подходяща, с която за украинския младеж да се улесни интегрирането, изучаването на български език или др. Така той получава истински другар (buddy), с когото рамо до рамо да се адаптира, израства и да се развива.

В партньорство с

Unicef
bcause
thumbsup

Постигнати резултати

През 2020/2021 г. Международната Фондация на Наградата проведе задълбочено изследване на социалната стойност (промените и въздействията, създадени от участващите в програмата), генерирани от всички членове на общността. Резултатите от този доклад показват, че Наградата има способността да подкрепя и сплотява общностите.

Ползи от Наградата
Проучване в Нова Зеландия сочи, че Наградата създава определени навици и поведенчески модели, които имат продължителен отпечатък върху човешкия живот.

Резултати от проучвания в САЩ и Великобритания:

0 %
от младежите потвърждават, че Наградата им е оказала подкрепа по време на глобалната пандемия
0 %
смятат, че Наградата им е помогнала да изградят характера си през последната година
0 %
твърдят, че им помогнала да запазят добро физическо и ментално здраве

Как да започнеш Наградата?

Включи се в програмата

Plan