Контакти

Свържи се с нас
Адрес на офиса на Наградата:
ул. Цар Симеон 37, ет. 1
1000, София


Национален директор на програмата в България


Любомира Велчева
m: (+359) 883 410 166
e: lyubomira.velcheva@intaward-bg.org

Координатор Лицензирани организации и лидери


Ива Кръстанова
m: (+359) 888 823 920
e: iva.krastanova@intaward-bg.org

Координатор Приключенски пътувания


Александър Кръстанов
m: (+359) 898 804 955
e: alexander.krastanov@intaward-bg.org

Регионален координатор - Варна


Лилия Харизанова
m: (+359) 886 969 444
e: liliya.harizanova@intaward-bg.org

Специалист-Връзки с обществеността


Евгения Ковачева
m: (+359) 895 11 33 04
e: evgenia.kovatcheva@intaward-bg.org“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

Адрес на клона: гр.София 1000, пл.”Света Неделя” №7

IBAN: BG61UNCR70001522370128 Bic: UNCRBGSF

Точното име на притежателя на сметката:

Международна награда на херцога на Единбург – България