КонтактиНационален директор на програмата в България


Любомира Велчева
m: (+359) 883 410 166
e: lyubomira.velcheva@intaward-bg.org

Координатор Лицензирани организации и лидери


Ива Кръстанова
m: (+359) 888 823 920
e: iva.krastanova@intaward-bg.orgБанкова сметка

“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

Адрес на клона: гр.София 1000, пл.”Света Неделя” №7

IBAN: BG61UNCR70001522370128 Bic: UNCRBGSF

Точното име на притежателя на сметката:

Международна награда на херцога на Единбург – България