hiking

Нашата философия

Международната награда на херцога на Единбург е глобална структурирана програма за неформално образование и обучение, която предизвиква младите хора да мечтаят смело, да празнуват своите постижения и да променят света около тях. 

Наградата насърчава младите хора:

  • Да развият своята самодисциплина при определяне и постигане на цели;
  • Да канализира креативната енергия в структурирани занимание; 
  • Да развият принадлежност към общност от активни млади хора; 
  • Да формират лидерски качества и умения за работа в екип;
  • Да усъвършенстват физическата си активност.