Приятели на Наградата

Дарители

Компаниите и организациите, които ни подкрепиха, за да е достъпна Наградата за все повече млади хора в България.
           

           

 

 

 

 

 

           

         

 

 

 

 

 


Партньори

Компаниите и организациите, с помощта на които правим Наградата достъпна за все повече млади хора в България.

 

 

 

 

 

 

 

 


Приятели

Организациите, съвместно с които правим Наградата достъпна за все повече млади хора в България.