Блог

Истории за Наградата

Наградата открива новата учебна година с нови възможности за училища и младежи

Фондацията на Наградата стартира кампания по лицензиране на училища като Независими оператори на Програмата, което би им дало възможността директно да я предоставят на своите възпитаници.

След множество срещи с директори на училища и активни учители се открои желанието и мотивацията на голям брой училища да станат част от семейството на Наградата. По този начин те ще могат да предлагат на своите ученици престижната международна програма за личностно развитие и да им предоставят възможност да изучават и преживяват света около себе си, като едновременно с това изграждат умения, които остават за цял живот.

Всяко училище в България има възможност да стане Независим оператор на Наградата, като за целта преминава през лицензираща процедура и се запознава с ценностите, философията и стандартите на програмата. Учителите, които са мотивирани да участват активно в процесите, свързани с програмата, преминават специализиран обучителен курс. Те стават част от пътя, който изминават младите хора към постигането на личните си цели и им помагат да поддържат мотивацията и постоянството си, за да постигнат Наградата и да получат международно признание за своите усилия. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора.

Освен че е ефективен инструмент за личностно развитие и израстване на млади хора между 14 и 24 години, Наградата предлага и множество възможности за лицензираните училища, образователни институции и техните служители. В рамките на програмата учителите имат възможността да усъвършенстват уменията си за работа с младежи и да се възползват от широк набор утвърдени и работещи методи за неформално обучение, като в същото време развият и своите лидерски и менторски умения. Наградата може да послужи и за скъсяване на дистанцията между учител и ученик и подобряване на комуникацията, мотивацията и разбирането между двете страни. Независимите оператори на Наградата имат възможност да комуникират и да създават партньорства с всички лицензирани организации в над 140 държави, което е уникална възможност за устойчиво развитие и активен обмен на добри практики за развиване на училищната среда.

За повече информация се свържете с нас на посочените в сайта контакти!