Блог

Истории за Наградата

Традиции и новаторство показаха лидерите в Копривщица

„Сляпа баба”, игри на зелената поляна и разнообразни активности съпътстваха обучението в Копривщица, което даде началото на Наградата в емблематичния исторически град. В края на месец април СОУ „Любен Каравелов” посрещна новите лидери в Програмата, които вече са напълно подготвени да работят с млади хора и да ги подкрепят в тяхното приключение и избор на дейности. Участниците в обучението демонстрираха балканско гостоприемство и новаторски идеи по време на курса, а директорката на единственото училище в Копривщица, г-жа Бойка Дюлгярова, вече е готова да стимулира първите участници, които завършват своето бронзово ниво със специална изненада. Обучители на курса бяха Лили Рашкова от Козлодуй и Ива Пашова – заместник-директор на копривщенското училище. Разнообразни шеги съпътстваха двата дни на обучението и много смях радваше обучители и участници.

„Направи ми впечатление позитивното отношение на тренерите, учи се непринудено. В Наградата ми хареса, че детето носи отговорност и няма как да не успееш”, сподели г-жа Бойка Дюлгярова след първия ден на курса.

„Чувствам се много добре. Обикновено съм предубедена и пасивна, по отношение на подобни обучения, защото има много застояване. Но тук това не се случи – редуваха се движение с учене и беше интересно”, каза Мая, която пътува два дни от Пирдоп до Копривщица, за да участва в обучението.

„В Наградата ми допадна постоянството, което е важно за младите хора. Всъщност в Програмата младежите преоткриват своите силни и слаби страни”, каза и Мариан след края на обучителния курс.

В Копривщица си обещахме да се видим отново.

Вече с нови участници и нови желаещи да станат лидери.

Скоро …