Блог

Истории за Наградата

Тих бял Дунав се вълнува, весело шуми. БУМ!

Да, да, да! Излязоха вълни на спокойния Дунав, когато до него дойдоха четиринадесет нови лидера – готови да развълнуват Северозапада. Те проведоха Приключенското си пътешествие точно до водите на втората по дължина река в Европа. Правиха проучвания и експедиции и се върнаха с пълни шепи със спомени, джобове с боклуци и раници със снимки.
Милена Ленева и Ивелина Пашова изведоха новите лидери от състояния: „ама какво трябва да правя всъщност” и „защо тази програма не влиза в училище” до открития: „имаме пречки, но те винаги могат да бъдат преодолени”, „важното е да сме вдъхновени и да можем да го предаваме на младите хора”. Можем ли да носим кон на велосипед и дали аграрният фитнес е физическа активност или умение бяха част от въпросите, които разсмиваха цялата зала, а смях и закачки в обучението изобилстваха. Приключенското пътуване, разбира се беше най-дискутираната тема – как се провежда, какво се случва, кой, какво прави и още и още въпроси дискутираха участниците и обучителите. Във втория ден фаворит по дебати стана сесията за целеполагане. Тя започна с активност, от която страничен слушател би чул: „наведи се, протегни се, пускаш, добре, добре, наведи се, опъни се напред, сега пусни.….”, но пък лидерите много добре знаят вече колко е важно да бъдем конкретни в разговорите с младежите и всъщност целеполагането каква голяма роля играе в случването на Наградата. По време на обучението Лидерите успяха съвсем не-режисирано да се видят с трима участници в Програмата. Те поговориха с тях за мотивацията им, за дейностите, които са избрали и ги поканиха на срещи с младежи, на които да разпространят информация за Наградата.
И така програмата е вече в Северозапада. Две организации – Община Оряхово и Фондация БАРАКА са лицензирани оператори. Дамският клуб на Мизия също се готви да стане част от семейството на Наградата.

Седем младежи са започнали своите приключения в Козлодуй. Младите хора ще учат японски, ще се учат да танцуват, да правят сладкиши, да въртят огнен пой, ще усвояват техники за видео монтаж и нови програми за дизайн, ще анализират сънища. Доброволчеството на участниците в Наградата е много разнородно – от преподаване на английски в детска градина, обгрижване на животни, почистване на обществени площи, до организиране на събития и дейности, свързани с популяризация на Наградата в региона. Още десетина младежи се готвят да стартират своята индивидуална Програма като поставят предизвикателства пред себе си. За тях разбира се вече има обучени Лидери, който ще напътстват младите хора. Представители на общинска администрация, на училища, на НПО-та, на неформални обединения, на Бюрото по труда, ще разпространяват Наградата в трите общини – Козлодуй, Оряхово и Мизия.