Блог

Истории за Наградата

Между 24-28 юни във Варна ще се проведе национална среща “Младежки работник”

Срещата позволява да се обменят мненията на над 150 млади хора, експерти и политически отговорни лица по темата „Младежки работник”, следствие на което да се изработи ясна рамка и дефиниции за това: кой, какво е и къде работи младежкият работник.

Регистрирайте се на: www.yspdb.org/yw/form-on.html

Повече информация за събитието: www.facebook.com/youthworkerbg

Крайна дата за регистрация: 29 май

Брой регистрации: В Националната среща може да участва по ЕДИН представител от организация. Ако организацията участва в Националното младежко изложение, се допускат ДВАМА представители от една организация. Като и двамата участват в сесиите по време на срещата и в изложението.
Участието в Изложението се отбелязва във формата за регистрация и от двамата представители!

Национално младежко изложение:
В рамките на събитието ще се проведе 11-тото Национално младежко изложение. На изложението всяка организация ще има щанд и може да популяризира работата си. Също могат да се регистрират физически лица, които не са част от организация, но активно работят с младежи.
Използвайте хаштаг #bgyouthworker при ваши събития и инициативи, като така ще погнете да направим „интерактивна карта” на всички младежки работници и активности на НПО в страната.
Направете кратко видео или фотос и я публикувайте на страницата ни във Фейсбук с хаштаг #bgyouthworker: https://www.facebook.com/youthworkerbg

Регистрирайте се на: www.yspdb.org/yw/form-on.html

За контакти: YWvarna2015@gmail.com и на www.yspdb.org/yw/contacts.html