Блог

Истории за Наградата

Наградата си партнира с FirstAidBG за Приключенските пътувания

_img0673mpm1_1Едно от най-вълнуващите направления в Наградата, но и най-предизвикателното, е Приключенското пътуване. То е „финалът“ на Наградата за един участник, в което той предприема самостоятелна експедиция сред природата заедно с екип от 4 до 7 свои връстници. И за да бъде максимално подготвен за това приключение, опитни възрастни провеждат инструктажи за умения, необходими  да се справи с това предизвикалство – по първа долекарска помощ, бивакуване, екипировка, ориентиране в планината и други.

И тук идва ролята на партньорите на Наградата, които да помогнат на участниците в тяхната подготовка. firstaid-logoВ ролята на помощници в инструктажите по първа долекарска помощ се отзова екипът на FirstAidBG, който е специализиран в обученията по първа долекарска помощ – ще разчитаме на тях, за да дават ценни знания и умения на участниците в Приключенските пътувания на Наградата.

Повече за FirstAidBG и партньорството с Наградата може да научите от управителя й Марияна Манушева:

Марияна, представи накратко FirstAidBG?
FirstAidbg.com е създадена преди повече от 10 години, като първата компания у нас, специализирана изцяло в предоставянето на услуги и продукти за първа помощ.

_img8880mpm1Какви цели си поставяте в организацията? С какво се занимавате?

Екипът ни се състои от млади и ентусиазирани хора, чиято мисия е да внедряват в България съвременната първа помощ, базирана на наука. Всеки от тях непрекъснато се обучава и усъвършенства, за да бъде максимално полезен и подготвен. Предлагаме курсове и тренинги по първа помощ, първа помощ на работното място, първа помощ за родители и имаме своя авторска програма за обучение на деца от 5-6 год. до 12 год. възраст. Стремим се да предлагаме и най-актуалните продукти за първа помощ и учебна екипировка. Занимаваме се също с оборудване на аптечки за първа помощ и първа помощ на работнтото място и осигуряваме екипи за първа помощ на масови събития.

Защо решихте да си сътрудничите с Наградата?

Една от основните цели на екипа ни е да популяризира първата помощ и необходимостта от об_img9590mpm1учение в обществото. Ние сме бизнес компания, но всеки член на нашия екип има лична кауза да допринесе за по-добър и безопасен живот. Уменията за оказване на първа помощ са животоспасяващи и е отговорност на всеки човек да бъде подготвен. Това са умения, които не изискват медицинска подготовка, а могат да бъдат усвоени и приложени от всеки човек, независимо от възрастта, пола, социалния статус и образованието му. Идеята на Наградата е да помогне на младите хора да развиват именно такъв тип умения и отговорности, така че сме доста близки по идеология :).

 

Как мислите да си сътрудничим в бъдеще?

Младите хора, с които работите, _img6312_1   са и наша целева група. Всички поучвания показват, че знанията и уменията за оказване на първа помощ се придобиват най-естествено и ефективно именно в млада възраст. Така че участниците в програмите на Наградата, на които предстои да излязат в природата за своето приключение, не просто имат необходимост от такива знания и умения, но и биха могли да осъзнаят в реална обстановка ползите и да бъдат мотивирани да поддържат подготовката си. Защото, като всяко друго нещо, което (за щастие) не ни се налага да упражняваме ежедневно, и уменията за първа помощ избледняват в съзнанието, ако не бъдат опреснявани.