Блог

Истории за Наградата

Обмен на добри практики с Наградата в Румъния и Словения

В периода 15-19 ноември 2017г. се проведе първият международен обмен на лидери от Наградата с участници от Румъния, Словения и България в изпълнение на проект по програма на Еразъм +. Целта на обучението е лидери от трите страни да обменят добри практики за работа с деца в непривилигировани групи. Така от България изпратихме 10 лидера в Словения, от Словения изпратиха 10 в Румъния и ние посрещнахме 10 румънци.

Любопитно бе, че някои от участниците бяха вече оценители и супервайзори в приключенските пътувания, така че бях добре запознати с дейността на Наградата и искаха да бъдат още по-полезни за младежите, ставайки Лидери. 
Повечето от румънските колеги бяха учители от малки градчета или служители в неправителствения сектор, а един от тях беше представител и на Регионален инспекторат по образованието. Впечатление направи, че бяха изключително будни, изобретателни и дейни, въпреки, че ги поставяхме в непозната среда и ситуация.

През м. януари ще продължим с провеждане на втората част от обмена, като този път ще посрещнем колеги от Словения, бъдещи Лидери от България ще посетят Румъния, а колегите от Румъния ще се обучават в Словения. В случай, че желаете да бъдете от групата отиваща в Румъния, обърнете се към Националния Координатор (Ива Кръстанова), тъй като остават още няколко места.