Блог

Истории за Наградата

Обмен на добри практики с Наградата в Румъния и Словения, част 2

Както ви обещахме през ноември, миналия месец продължихме с обмена на добри практики с колегите ни от Наградата в Румъния и Словения в рамките на проект FOCUS: Quality youth work for disadvantaged young people (№ 2016-3-BG01-KA205-035292).

Този път ние бяхме домакини на групата от Словения, а българската група посети Синайя в Румъния.  Група от Румъния пък премина през своя Лидерски курс в Словения. Целите на обучението да запознаят младежките работници с методологията, философията и ценностите на Наградата и да научат повече за добрите практики от всяка държава за работа с младежи от непривилигировани групи.

Обучението в България се проведе в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София, а обучители бяха Лилия Харизанова (координатор на Наградата във Варна) и Борислава Петкова (aктивен Лидер, Супервайзор и Оценител в Наградата от 3 години). В рамките на обучението, участниците, в ролята си на младежки работници, работиха по теми като менторство, целеполагане, планиране, както и научиха за спецификите на работата с младежи от непривилигированите групи, като младежи в конфлик със закона, безработни младежи и младежи с хронични заболявания.

Подобни обучения са прекрасна възможност за лицензираните оператори да разширят екипа си от Лидери, както и да развият уменията на служителите си.  Наградата е инструмент, който може да се използва с всички групи младежи, а познаването на специфичните нужди на младежите от непривилигированите групи би могло да осигури по-качествена и смислена работа с тях.

Част от младежките работници, дошли на обучение в България от Словенските ни партньори, всъщност бяха и участници на ниво Злато в Наградата, като обучението беше и финалният им Проект в полза на общността – петото направление на Наградата, специфично само за златно ниво. А това да станат Лидери в Наградата, след приключване на трите нива в програмата, е прекрасно продължение и доказателство за ангажираността и позитивните нагласи, които създава програмата.

Участниците  и от трите групи споделиха своите много положителни впечатления и приятни изживявания от преживяването. Всеки един от тях с нетърпение очаква да започне работа със свои участници в рамките на Наградата.

Следващата стъпка е да финализираме и оформим наръчника за работа с младежи от непривилигировани групи, който ще споделим с вас веднага щом сме готови с него.