Блог

Готови за света!

Да помогнем на 5 училища да станат част от Наградата в България! Международната награда на херцога на Единбург (накратко наричана Наградата) е програма, която изгражда...
Прочети повече