Какво е Международната награда на херцога на Единбург?

Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.

От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 000 000 млади хора в 130 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.

НАШАТА ВИЗИЯ

„Всеки младеж в България на възраст между 14 и 24 години да има възможността да се присъедини към програмата и да постигне Международната награда на херцога на Единбург.“

НАШАТА МИСИЯ

„Нашата мисия е да направим Международната награда на херцога на Единбург достъпна за всички в България, за да сътворим среда за реализиране на младите хора и приключения, които остават за цял живот!“

Основни принципи

Уникалността на Международната награда на херцога на Единбург се дължи на принципите, които са заложени още от нейното основаване, а именно: да е достъпна, доброволна, забавна, развиваща, без съревнование и да развива постояноство. Може да се говори много за всеки от принципите по отделно, но най-добре е да бъдат изживяни.

Основната цел на Наградата е личностното развитие и тук от значение са само личните желания и цели. Може да избереш да развиеш в рамките на програмата всяко едно умение, физическа активност и доброволческа дейност, която искаш и е наистина важна за теб.

Условия за участие и характеристики

За да участваш в Наградата трябва да си на възраст между 14 и 24 години.

Наградата се състои от четири задължителни направления: Доброволчество, Умения, Физическа активност и Приключенско пътуване.Ти ще се развиваш във всяко едно направление от посочените.

Наградата има три нива: Бронз, Сребро и Злато. Всяко ниво има своето минимално време за постигане.

Важното е, че тук няма провал!
Няма значение колко време ще ти отнеме, но с достигането на поставените си цели, ти постигаш съответното ниво.

На ниво Злато имаш допълнително предизвикателство – Проект в полза на местна общност далеч от дома.

Философия на Наградата

Наградата е трудна.  Не е лесна за постигане. И все пак, всеки младеж на възраст между 14 и 24 години може да стане носител на Наградата на ниво Бронз, Сребро или Злато.

Това привидно противоречие се обяснява с това, че Наградата е личното предизвикателство. Както всеки един от нас е различен, така  и предизвикателствата, поемани от младите хора с цел постигане на Наградата, са различни. С насоките и подкрепата на по-опитни и зрели хора, всеки младеж е насърчаван да размишлява върху своите интереси, възможности и амбиции, а след това да си постави лични предизвикателства в четирите  направления на Наградата. Тези предизвикателства трябва да изискват настойчивост и решителност за преодоляване на препятствията по пътя и постигане на заложените първоначалнo цели. Разбира се, случва се в процеса на Програмата  участниците да се почувстват обезкуражени или да искат да се откажат. Желанието да продължиш, вярвайки в в себе си и крайният резултат, е нещото, което помага в такива ситуации. Накрая обаче ще усетят удовлетворение от това, че са надвили предизвикателствата и са успели, научили са повече за себе си, разкрили са силата на своя характер и са се развили като отговорни и целеустремени личности. Това е усещане за постижение!

Важно е личните  предизвикателства да са на подходящо ниво за всеки един  участник. Ако постигането на предизвикателството е твърде лесно – няма да има усещане за реално постижение. Ако пък от друга страна е непосилно трудно – младежът може да се обезкуражи и откаже.

Не е нужно участниците да са добри в каквото и да било, за да постигнат Наградата. Това, което е нужно, е да си поставят лични предизвикателни цели, които да следват стъпка по стъпка, всеки ден. Участниците в програмата получават точно толкова, колкото усилия и постоянство са вложили в процеса на постигането и. Младежът ще получи от Наградата, каквото е вложил в нея.