Какво е Международната награда на херцога на Единбург?

Международната награда на херцога на Единбург е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

До днес над 8 милиона младежи от над 140 страни са предприели редица разнообразни, предизвикателни и доброволни дейности, следвайки личните си цели в своята Програма на Наградата. А ти готов ли си да го направиш?!

Основни принципи

Уникалността на Международната награда на херцога на Единбург се дължи на принципите,които са заложени още от нейното основаване. Именно : достъпност, постояноство, доброволност, забавление, без съревнование, вдъхновяващ, развиващ. Може да се говори много за всеки от тях по отделно, но най-добре е да бъдат изживяни.

Основната цел на Наградата е личностното развитие и тук от значение са само твоите желания и цели. Може да избереш да развиеш в рамките на програмата всяко едно умение, физическа активност и доброволческа активност, която искаш и е наистина важна за теб.


Условия за участие и характеристики

За да участваш в Наградата трябва да си на възраст между 14 и 24 години.

Наградата се състои от четири задължителни направления: Доброволчество, Умения, Физическа активност и Приключенско пътуване.Ти ще се развиваш във всяко едно направление от посочените.

Наградата има три нива: Бронз ,Сребро и Злато Всяко ниво има своето минимално време за , за да се постигне – Бронз – мин. 6месеца, Сребро- мин 12месеца, Злато – мин. 18месеца.

Важното е ,че тук няма провал!
Няма значение колко време ще ти отнеме, но достигнеш ли поставената си цел, получаваш съответния медела.

akoakoa_29akoakoa_26akoakoa_30akoakoa_26akoakoa_31

На ниво Злато имаш допълнително предизвикателство – Проект в полза на местна общност далеч от дома.

Философия на Наградата

 Наградата е трудна. Тя не е лесна за получаване. И все пак, всеки младеж на възраст между 14 и 24 години може да стане носител на Наградата на ниво Бронз, Сребро или Злато.

Това привидно противоречие се обяснява с това, че Наградата е личното предизвикателство. Както всеки един от нас е различен, така  и предизвикателствата, поемани от младите хора с цел постигане на Наградата. С насоките и подкрепата на по-опитни и зрели хора, всеки младеж е насърчаван да размишлява върху своите интереси, възможности и амбиции, а след това да си постави лични предизвикателства в четирите  направления на Наградата. Тези предизвикателства трябва да изискват настойчивост и решителност за преодоляване на препятствията по пътя и постигане на заложените първоначални целите. Разбира се случва се в процеса на Програмата  участниците да се почувстват обезкуражени или да искат да се откажат. Желанието да продължиш, вярвайки в в себе си и крайният резултат е нещото, което помага в такива ситуации. Накрая обаче ще усетят удовлетворение от това, че са надвили предизвикателствата и са успели… научили са повече за себе си… разкрили са силата на своя характер, и са се развили, като отговорни и целеустремени личности. Това е усещане за постижение!

Важно е личните  предизвикателства да са на подходящо ниво за всеки един  участник. Ако е постигането на предизвикателството е твърде лесно – няма да има усещане за реално постижение. Ако пък от друга страна е непосилно трудно – младежът може да се обезкуражи и откаже.

Не е нужно участниците да са добри в каквото и да било, за да получат Наградата. Това, което е нужно е да си поставят лични предизвикателни цели, които да следват, и в последствие да ги следват, стъпка по стъпка всеки ден. Участниците в програмата получават точно толкова, колкото усилия и постоянство са вложили в процеса на постигането и. Младежът ще получи от Наградата, каквото е вложил в нея.