Контакти

Национален директор на програмата в България

Любомира Велчева
m: (+359) 883 410 166
e: lyubomira.velcheva@intaward-bg.org


Координатор Лицензирани организации и лидери

Ива Кръстанова
m: (+359) 888 823 920
e: iva.krastanova@intaward-bg.org


Координатор Приключенски пътувания

Александър Кръстанов
m: (+359) 898 804 955
e: alexander.krastanov@intaward-bg.org


Регионален координатор – Варна

Лилия Харизанова
m: (+359) 886 969 444
e: liliya.harizanova@intaward-bg.org


Специалист-Връзки с обществеността

Евгения Ковачева
m: (+359) 895 11 33 04
e: evgenia.kovatcheva@intaward-bg.org

Адрес на офиса на Наградата:
ул. Цар Симеон 37, ет. 1
1000, София


Данни на Фондацията:

“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

Адрес на клона: гр.София 1000, пл.”Света Неделя” №7

IBAN: BG61UNCR70001522370128 Bic: UNCRBGSF

Точното име на притежателя на сметката:

Международна награда на херцога на Единбург – България

Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България”

БУЛСТАТ: 176641084

МОЛ: Любомира Велчева

адрес: София 1000, ул. Веслец 13, ет. 4, ап. 5

Няма регистрация по ДДС