Приятели на Наградата

Дарители

Компаниите и организациите, които ни подкрепиха, за да е достъпна Наградата за все повече млади хора в България.           

International Women's Club of Sofia
Unimasters
Walltopia
Deloitte
Musala Soft

Партньори

Компаниите и организациите, с помощта на които правим Наградата достъпна за все повече млади хора в България.

 


Приятели

Организациите, съвместно с които правим Наградата достъпна за все повече млади хора в България.