Блог

Истории за Наградата

ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕРСКА СРЕЩА НА НАГРАДАТА

Lidersk_Sreshta_2На 27 и 28 август 2016 в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен, ще се проведе Втората национална лидерска среща на Международната награда на херцога на Единбург – България. В събитието ще се включат Лидери, младежки наставници към Наградата, от цялата страна, които работят с младежи на възраст между 14 и 24 години.

Специални гости на събитието ще бъдат Мелиса Стоукс, регионален мениджър на Наградата за Европа, Средиземноморието и Арабските страни, Теодор Василев, основател на Наградата в България и председател на Почетния Тръст на Фондацията.

Целта на срещата е да вдъхнови, мотивира и създаде среда за споделяне на добри практики и успешни истории сред учители, младежки работници и хора ангажирани в личностното развитие на младите в България.

Втората национална лидерска среща на Наградата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ в рамките на проект „Наградата за всички“, целящ включването на младежи, лишени от родителска грижа, давайки им възможност да разработят собствена програма и да станат част от международното семейство на Наградата.

Liderska_Sreshta

Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща младежка Програма за личностното развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си младите развиват умения и качества, които остават за цял живот. Инициативата е под патронажа на президента на Р. България, г-н Росен Плевнелиев и съществува в България от началото на 2014 г. В момента над 300 младежи от 11 града в България участват в програмата, като си поставят лични цели и предизвикателства в четирите основни направления на Наградата: доброволчество, развиване на умения, физическа активност и приключенско пътуване.