Блог

Истории за Наградата

Истории на участници: Даниел Георгиев

Даниел Георгиев

Даниел Георгиев е на 15 години и живее в Оряхово. Включва се в Наградата през март 2016 г., след като програмата започва да работи в града, благодарение на проактивността на част от общинските служители и силната подкрепа на кмета на общината Росен Добрев. Даниел си поставя свои лични цели в направленията на програмата: във “физическа активност” да усвои бадминтона като спорт и да изиграе един приятелски мач със своя ментор; в “доброволчество” да подпомомогне изявите и уменията на децата от местния обединен детски комплекс и с примера си да привлече и други младежи в доброволчество; уменията, които развива, са управление и развитие на бизнес, а негов ментор тук е местен предприемач, който отделя от личното си време, за да предаде своя опит и знания на младежа.

Даниел споделя, че благодарение на Наградата разбрал, че може да бъда отговорен, организиран и по-уверен в себе си. Споделя, че най-интересният човек, с когото се е запознал в програмата, е неговият Супервайзор на приключенското пътуване, което предприемат и успешно завършват през юни 2016 г. В него той и още цял екип от други участници сами планират и успешно реализират поход по поречието на р. Дунав и прекарват 2 дни на открито.

Даниел е един от седемте участници, които завършват успешно ниво Бронз в Оряхово. Мотивацията му е да продължи и със следващите нива, а те да го правят все по-уверен, целеустремен и вярващ в себе си млад човек.