Блог

Истории за Наградата

Споделеният опит създава добри практики

Миналият месец продължихме с обмена на добри практики с колегите ни от Наградата в Румъния и Словения в рамките на проект FOCUS: Quality youth work for disadvantaged young people (№ 2016-3-BG01-KA205-035292). Беше проведена финална среща по проекта в Брашов, Румъния, на която участваха Ива Кръстанова – Координатор в Наградата и Лилия Харизанова – Регионален Координатор. Ето какво споделиха те за срещата:

–  Какво представлява проекта и каква е неговата цел?

Основната цел на проекта е да обменим опит и добри практики с колегите ни в Румъния и Словения в работата с младежи от непривилегировани групи, което ни приближава с една стъпка по-близо до целта ни Наградата, а именно да бъде достъпна за всеки младеж между 14 и 24 години, независимо от социалното му положение. В рамките на проекта разработихме обучение за Лидери, които биха искали да работят с младежи в конфликт със закона, младежи с хронични заболявания или безработни младежи и организирахме общо 6 такива обучителни курса – по два във всяка от партньорските държави. Изработихме и наръчник, който събира опита на трите организации и ще бъде достъпен безплатно.

Каква е ролята на Наградата в проекта?

Опитът на всяка една от страните по проекта наистина е безценен – в Словения се справят чудесно с младежката безработица, в Румъния имат добре изградена инфраструктура и методология за подкрепа на младежи с хронични заболявания. Ние от своя страна имаме какво да дадем в посока работа с млади хора с девиантно поведение или израстващи в усложнена семейна среда. Наградата дава много смислена, изпитана във времето методология за работа с младежи. Достатъчно гъвкава е и би могла лесно да се адаптира, за да посрещне специалните нужди, както на младежките работници, така и на целевата група. Идеята на проекта е да обучи Лидерите към Наградата да използват уменията си и да подкрепят повече участници, да стимулира социалното включване на уязвими млади хора, както и да повиши осъзнатостта на хората към техните потребности. Резултатите от проекта демонстрират как Наградата би могла да се използва като инструмент за личностно развитие, независимо от социалния статус или особеностите на средата, в която се прилага.

–  С кого се срещнахте и как протече финалната среща по проекта?

Прекарахме много пълноценно време с Таня Повшич, активен Лидер и обучител на Лидери в Словения, и Кармен Драгомир, изпълнителен директор на Наградата в Румъния. Направихме оценка на проекта и ползите от него в различните страни – каква част от обучените Лидери са активни в момента и до колко млади хора достигаме, благодарение на съвместната ни работа. Отделихме последния ден за изготвянето на наръчник, който подготвяме като финал на проекта – събрани на едно място насоки и добри практики за работа с младежи от специалните целеви групи, които благодарение на обученията и срещите по проекта успяхме да систематизираме. Той ще бъде достъпен в електронен вариант за всички заинтересовани на сайтовете на Наградата в партньорските държави.

Какво споделиха с вас?

Кармен Драгомир от Румъния ни срещна с екипа си в Брашов, сподели ни как работи организацията там, с какви ресурси разполагат и какви са техните предизвикателства. Споделяхме си как всяка от страните стимулира бизнесът да подкрепя Наградата на местно ниво и да я разпознава като ценна програма за развиването на младежкия потенциал. Таня допринесе с много интересни дейности, които нямаме търпение да включим в следващите си обучения.

–  Каква е ползата от срещата ви?

Върнахме се с много нови идеи и заряд за работа. Усещането, че си част от международно семейство, с общи ценности и мисия, което се подкрепя и споделя успехите и предизвикателствата е изключително мотивиращо.