Блог

Водеща международна програма за личностно развитие и постижения, достъпна за всички младежи между 14 и 24 години в 144 страни по света

Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата), е водеща международна Награда за личностното развитие и постижения. Участниците се състезават със самите себе...
Прочети повече