Какво е Международната награда на херцога на Единбург?

Международната награда на херцога на Единбург е глобална структурирана програма за неформално образование и обучение, която предизвиква младите хора да мечтаят смело, да празнуват своите постижения и да променят света около тях. Младежите сами поставят лични и предизвикателни цели в четирите основни направления, развиване на умения, активна физическа дейности, добороволчество и приключение в природата. С помощта на опитен възрастен в ролята на техен ролеви модел и наставник (Лидер), те предизвикват себе си, откривайки своята цел, страст и място в света.

Наградата изгражда ключови умения като целеустременост, постоянство, работа в екип, самодисциплина и самоорганизираност, които са важна част от личностната и професионална реализация на всеки млад човек по света.

Наградата, основана преди повече от 60 години, е достъпна за всички младежи на възраст 14-24г. и “оборудва” младите хора с уменията, необходими за живота им, независимо от техния произход, култура, физически способности или интереси. На индивидуално ниво това може да доведе до трансформация в живота на младия човек; в колективен план тя има силата да внесе значителни промени в по-широкото общество.

Как се постига Наградата?

За да постигне Награда, всеки млад човек трябва да развие или увърършенства умение, да подобри физическото си благосъстояние, да доброволства в своята общност и да изживее екипно приключенско пътуване в непозната среда. Всички участници са подкрепени от мрежа от опитни възрастни.

Основните характеристики
на програмата са:

Отворена за всички млади хора на възраст от 14 до 24 години.

Три нива: Бронз, Сребро и Злато, съответно изискващо 6, 12 и 18 месеца целенасочени усилия;

Четири направления: Физическа активност, Умения, Доброволчество, Приключенско пътуване + Проект в полза на обществото (само за ниво злато).

Всеки младеж е подкрепян, напътстван и наставляван от опитен възрастен – Лидер, който е преминал през сертификационен обучителен курс.

Какво влияние има Наградата върху младите хора?

Участниците поемат инициатива и отговорност да постигат личните си цели и да преодоляват своите ограничения, като следват свой индивидуален план;

Ангажират се активно с общността, в която живеят;

Влияят реално върху позитивната промяна в обществото чрез своя личен принос и участие;

Придобиват увереност и изграждат позитивен и реалистичен образ за своите възможности;

Придобиват високо ценени универсални умения – умения за преговори, проучвания, комуникация, решаване на проблеми, постоянство, работа в екип;

Увеличават възможностите си за професионална и личностна реализация.

От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 000 000 млади хора в над 130 страниса предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1 000 000 младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.

Нашата визия

„Всеки младеж в България на възраст между 14 и 24 години да има възможността да се присъедини към програмата и да постигне Международната награда на херцога на Единбург.“

Нашата мисия

„Нашата мисия е да направим Международната награда на херцога на Единбург достъпна за всички в България, за да сътворим среда за реализиране на младите хора и приключения, които остават за цял живот!“

Учредената в началото на 2014 г. фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България” е организацията, официално лицензирана да предоставя и координира програмата в България. Г-н Румен Радев, президент на Република България, е официален патрон на Наградата у нас. Днес работи с повече от 60 училища и организации в 27 града в България и с над 500 младежи годишно.