Блог

Истории за Наградата

Трябва да се гордеете с постиженията си!

Реч на Н. Пр. Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания в България, изнесена на Церемонията на Наградата през януари 2018г. 

Господин Президент, дами и господа, участници в Наградата,

Радвам се да бъда тук днес и да участвам в тази церемония. Наградата стартира във Великобритания преди 60 години, днес тя е глобална организация, която присъства в повече от 140 държави.

Наскоро имах възможността да бъда домакин на вечеря, на която присъстваха участници в Наградата. Те ми разказаха какво им е дало това участие – повече увереност, нови умения, както и по-големи мечти за бъдещето. Ето защо наградата е толкова важна.

Поздравявам всички вас, които получавате наградата днес – това е истинско постижение. Трябва да се гордеете с него.

Вие сте бъдещето на България, защото то е във вашите ръце. Вярвам, че ще бъдете социално отговорни и ще работите активно за доброто бъдеще на България.

Пожелавам ви успех!