До 20.05.2022 год. всяко училище в България има възможност да кандидатства в националната кампания по лицензиране в програмата на Наградата и да стане оператор към Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България” чрез попълване на апликационна форма.

За осма година “Международната награда на херцога на Единбург – България” приветства участието на всички образователни институции и колективи, които търсят нови подходи и дейности за приобщаващо, ценностно-ориентирано, сертифициращо обучение в международната мрежа на Наградата. Ежегодната кампания по лицензиране е подходяща за представители от сферата на средното образование – директори, учители в гимназиален етап, педагогически съветници, училищни психолози.

Възможност да отправят своите въпроси във връзка с кампанията по лицензиране представителите в образователната сфера ще получат по време на информационните уебинари:
– На 13.05 – 10:00ч. – meet.google.com/oxg-oxhx-zzi
– На 16.05 – 16:00ч. – meet.google.com/nev-qvny-spd

С повече от 60 годишен международен опит в разгръщането на личностния потенциал на младите хора, нашата амбиция е да подкрепим развитието на индивидуалните интереси на учениците, чрез струкурирана програма за неформално образование. За целта Наградата ангажира младежи в гимназиална възраст в целенасочени дейности и придобиване на опит през преживяване, което насърчава ресоциализацията и активното включване в гражданското общество.

Като международна образователна програма Наградата подкрепя личностното израстване на младите хора на възраст между 14 и 24 години в повече от 130 страни, като осигурява възможности за развитие на основни житейски умения, допълващи формалното образование. Водени от стремежа да предоставим възможност на всеки млад човек да развие своя безкраен потенциал, днес в България има над 55 Лицензирани организации и повече от 950 ученици.

КАКВО Е НАГРАДАТА?

Международната награда на херцога на Единбург е съсредоточена върху развитието на характера, отношението и приложими житейски и лични умения. Програмата насърчава младите хора да развиват нови интереси и способности като издръжливост, комуникационни умения, аналитичност, както и находчивост при решаване на проблеми и аргументиране. Младежите, вдъхновени от личните си интереси, си поставят предизвикателни цели в четири основни направления: развиване на умения, активна физическа дейност, добороволчество и приключение в природата. С помощта на опитен възрастен в ролята на техен наставник, те постигат целите си, откривайки своята страст и място в света.

Този процес изисква независимост и самодисциплина, както и чувство за отговорност към себе си и околните, който е предпоставка за придобиването на увереност – особено необходима за личностното израстване на участниците.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

– За да станете Лицензирана организация в мрежата на Наградата следвайте няколко прости стъпки:Запознайте се със структурата на програмата;
– Попълнете кратката форма, с която заявявате интереса си. Впоследствие нашият екип ще се свърже с Вас и ще насрочим среща;
– Изберете подходящи лица от Вашия колектив, които са готови да развият компетентностите си и да преминат Обучителния курс за Лидери в Наградата, одобрен* от Министерството на образованието;
*Сертифициращият курс е включен в регистъра на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН и носи 1 квалификационен кредит.
– Новообучените Лидери, с подкрепата на екипа ни, ще представят програмата във Вашето училище и ще запознаят учениците с възможностите и предимствата от Наградата;
– Започвайки работа с младежите, Лидерите ще им помогнат да построят индивидуалните си програми, а не след дълго ще се срещнем отново на тържествена Церемония по награждаване!

Вярваме, че съвместно с педагогически ориентираната общност и образователните колективи можем да подкрепим процеса по възстановяване на социалната активност и принадлежност към местната и училищната общност.

Препоръчани статии