На 10 май 2022 година по инициатива на Фондация Междуародна награда на херцога на Единбург – България се проведе Форум на тема “Ресоциализация на младите хора чрез образователни общности”. Събитието бе подкрепено от Министерство на образованието и науката и детски научен център “Музейко”, който бе негов домакин. 

Във форума се включиха представители на РУО София Област, ПГЧЕ “Ромен Ролан” – Стара Загора, Британика Парк Скул София, СУ “Никола Вапцаров” – Силистра, ПГМЕТ “Ген. Иван бъчваров” – Севлиево, СУ “Тодор Кирков” – Ловеч, СУ “Васил Левски” – Троян, СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Радомир, ПГИТ “Проф.д-р Асен Златаров” – Петрич, СУ “Св.св. Кирил и Методий” – Карнобат, СУ “Христо Ботев” – Нова Загора, СУ “Васил Левски” – Троян, ІV ОУ “Георги Сава Раковски” – Берковица, СУ “Димитър Благоев” – Свищов, СУ “Христо Ботев” – Белоградчик, ПГ по селско стопанство – Нова Загора, СУ “Васил Левски” – Русе, ПГ “Акад.Сергей П.Корольов” – Дупница, ПГИМ – Пазарджик, СУ “Христо Ботев” – Тутракан, Сдружение Арте Урбана, както и представител на SAP LABS България. Гост фасилитатор на панела с добри практики бе Лилия Мирчева, психолог и кариерен консултант.

Своето послание към гостите на форума отправи заместник-министър Мария Гайдарова: “Професионалните общности се градят, когато имат здрави основи, които стъпват на ценности, общи дейности и подкрепа, релевантни цели на проблемите, правещи ни устойчиви да се справяме със знания с възникналите проблеми. Смятам, че когато институции и неправителствени организации споделяме добрите практики и работим заедно можем да бъдем по-успешни. Това е пример и за нашите деца, който те възприемат, учат се как да имат свои цели и да подхождат към тях. В живота ни всеки един от нас има поне по един добър пример. Не помним какво са ни преподали, но знаем как са ни изградили и са ни въздействали емоционално. Пожелавам ви във времето да изградите една устойчива професионална общност, да работите за по-доброто бъдеще на нашите деца, да намираме решение на проблемите и да не се притеснявате да търсите подкрепа.”

Лилия Харизанова, изпълнителен директор на Фондацията приветства посетителите, като подчерта важността от изграждането на връзка между образователните институции и неправителствените организации: “Знаем, че вашата роля е много отговорна и нелека и не е редно цялата тежест върху ресоциализирането на младите хора да пада върху образователните институции. Също както не е редно училищните колективи да са едностранно отговорни за справяне с агресията в училищата. Всички ние като общество сме отговорни, имаме своята ключова роля в тези предизвикателства и трябва да работим заедно за да се справим.”

Целта на събитието бе съвместно с педагогически ориентираната общност и образователните колективи да повдигнем въпроса за необходимостта от възстановяване на загубената социална активност и принадлежност.

Основен фокус на събитието бяха следните теми:
Ресоциализация на младите хора – изграждане на привлекателна и приемствена образователна среда, с подкрепата на oтгoвopните зa пpeпoдaвaнe нa кyлтypни нopми и oвлaдявaнe нa coциaлни poли образователни колективи;
Интеграция на млади хора – с подкрепата на международно утвърдена, структурирана методология, достъпна за всеки млад човек, без значение от неговия произход и социален статус;
Ролята на педагогически съветници, психолози и учители в процеса на възстановяване – развитие на компетентностите в съответствие с променящата се среда;
Личностно израстване – Развитие на личностния потенциал на младите хора, осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните им потребности и ранно откриване на заложбите и талантите им.

Форумът бе структуриран в два панела: в първия  участниците имаха възможност да споделят преживявания и наблюденията от изминалите две години социална изолация и предизвикателствата породени от нея; по време на втория панел фокусът бе върху добрите практики, които служат като превенция, както и минимизират последствията и въздействието от социалната дистанция и липсата на училищен живот.

В първата половина на форума, участниците бяха разделени в екипи, които обсъдиха различни теми, свързани с предизвикателствата пред учителските колективи. 

По време на дискусионната част екипите изведоха няколко основни ключови послания.

Основен фокус на ролята на различните групи от обществото в процеса по възстановяване и ресоциализация на учениците би следвало да бъде взаимодействието, стремежа към чуваемост, разбиране и обща цел. За да бъде възстановен този процес се изисква дългосрочна и цялостна визия, включваща споделена отговорност, съвместна грижа и взаимна подкрепа.

Основните последствия от глобалната пандемия върху училищните процеси и учениците бяха обособени в няколко посоки. Училищните процеси са наложили бърза адаптация, нова организация и употреба на платформи. 

Внедряването на електронното обучение постави учителите в нова ситуация – не само да обучават по нов начин, но и да проследяват резултатите, дисциплината, присъствието и ангажираността на техните възпитаници. Училищните колективи споделиха за промени в комуникацията със родителите, тъй като те също са се превърнали в участници в учебния процес, особено при по-малките ученици. При младежите се наблюдава спад в мотивацията, решения за отпадане от училище, подкрепени и от родители, затруднение при процеса на връщане в клас, проблеми с общуването, страх, депресивни състояния (при по-големите), отключват се различни заболявания и неглижиране на учебния процес.

За да се насърчат процесите по ресоциализация на младежите е необходино училищните общности да работят за формиране на ценности, да се работи в посока опознаване на традициите на различните етноси, които са част от общността. Важно е учителите да намират време да надграждат себе си и познанията си, които надхвърлят усвояването на материала. Сред факторите, които оказват влияние върху ресоциализацията участниците в дискусията определиха и добрата материална база, която подкрепя ученето и преживяването в училище. Възможности за добра професионална реализация и диалога между бизнеса, държавата, местни власти и училищата са мотивиращи за учащите. Личностното развитие, адекватната самооценка, уменията за саморефлексия и комуникация са изведени като основни в този процес.

Участниците в дискусията споделиха, че извънкласни дейности, приключенски походи и общуването с природата, спортни дейности и обмяната на добри практики са елементите, коитобиха подпомогнали училищните екипи в процеса на възстановяване от последствията от глобалната пандемия. Всички те са свързани с преживявания на учениците, които формират спомени, които липсват през последните 2 години.

Представителите от сферата на образованието добавиха, че за да се възстановят от социалната изолация младите хора имат нужда да развиват умения за общуване и свързване с другите; емпатия, развитие на емоционалната интелигентност (още в най-ранните години).  Изграждането на адаптивност, способности за интегриране в нова ситуация и среда са необходими за формирането на личността и устойчивостта на учениците.

В професионален план през последните 2 години учителите споделят, че новите предизвикателства са били повод да надградят способностите си за гъвкавост и адаптивност и да не се съпротивляват на ситуацията, а да помислят как да се приспособят.

Участниците на форума имаха възможност да споделят добри практики, чрез които стимулират изграждането и подкрепянето на училищна общност със споделени ценности, преживявания и спомени, които създават принадлежност към училищния живот.

“Консултациите с психолог се възприемат като крайна мярка,когато даден проблем вече е много наболял, а не като ресурс, който води до развитие на потенциала.”- сподели Лилия Мирчева, като подчерта необходимостта от стимулиране на себеизразяването на младите хора и ангажираността им.

Пълния доклад и споделените добри практики  натиснете тук.
До 20.05.2022 год. е удължен срока, в който всяко всяко училище в България има възможност да кандидатства в националната кампания по лицензиране в програмата на Наградата и да стане оператор към Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България”.

Препоръчани статии