Тук можете да откриете най-често задаваните въпроси, свързани с Наградата и нашите програми и събития. Ако имате въпроси, които не фигурират тук, можете да ни пишете.

Какво ще получи детето ми от Наградата?

В рамките на Наградата, младежите развиват ключови умения като постоянство, планиране, целеполагане и организираност, за да са готови да посрещнат предизвикателствата на модерния свят. Усилията на младежите се удостоверяват с международно признат сертификат, който дава конкурентно предимство при кандидатстване за работа или университет.

Как се постига това?

Работейки в няколко направления – умения, доброволчество и спорт, младежите следва редовно и отговорно да работят по целите си заедно със своите ментори. Независимо от конкретната избрана цел във всяко направление, те ще трябва да се предизвикат, тъй като дългият ангажимент изисква постоянство и устременост.

С какво Наградата е различна от ученето в училище?

Методологията на Наградата стъпва върху 60-годишен международен опит в работата с младите хора. Философията на Наградата и нейните ценности поставят младежите в центъра, като им позволяват сами да избират своите цели и интереси. Възрастните Лидери и Ментори в Наградата действат като опора в неговите индивидуални занимания и потребности.

Кои са Лидерите?

Лидерите са хората, с които Вашето дете ще работи най-често и най-непосредствено. Това са възрастни, преминали акредитирано и наложено обучение за работа с младежи. Те ще помогнат на участника да конкретизира своите интереси и цели, да работи над тях с устременост и могат да го свържат с ментори по направленията.

Кои са Менторите?

Менторите са специалистите в областта, в която Вашето дете иска да се развива. Например – ако в направление Доброволчество участникът иска да облагороди градинката на Вашата улица, добре е Менторът да е някой с опит в градинарството. Не е задължително самият ментор да участва активно в дейностите. В примера по-горе, избраният Ментор може да преглежда периодично прогреса по облагородяване, да дава съвети за подобрение и да помага при изникнали проблеми и казуси.

Ще познавам ли Лидера и Менторите на моето дете?

Препоръчваме Ви да се запознаете с Лидера, тъй като той е най-близкият човек до вашето дете в Наградата. Сътрудничеството между Лидера и родителите би направил процеса на постигане на Наградата много по-цялостен и ползотворен за младия човек.

Наградата завършва с приключенско пътуване – само ли ще е моето дете?

В никакъв случай – приключенското пътуване е групова дейност на 4-7 младежи, която се наблюдава от обучен и сертифициран възрастен, т.нар Супервайзор. Той има отговорността групата да е едновременно максимално самостоятелна, но и в безопасност.

Какво трябва да приготвим за приключенското пътуване?

Супервайзорът и други възрастни ще проведат инструктажи на групата преди приключението – умения за бивакуване, ориентиране, първа помощ, необходима екипировка. Ако не разполагате с екипировка или част от нея, моля да се свържете с екипа на Наградата, за да осигурим такава.

Имате въпрос, който не фигурира?