U-Report е глобална платформа на УНИЦЕФ и Международната Награда на Херцога на Единбург-България като партнираща организация. U-Report дава възможност на децата и младите хора на възраст 14-29 години да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси и по достъпен начин чрез използването на популярния чат Viber. Регистрираните деца и младежи получават регулярни допитвания, полезна информация и препращане към различни услуги, подходящи за тях. Съдържанието на всяко предложено допитване и всяка информация, както и всяка публична проява на U-Report, се обсъждат в широк кръг от организации, експерти, деца и млади хора, за да бъде възможно най-полезно.

Как работи?

U-Report потребителите получават чрез Viber и на регулярна база допитвания и полезна информация, които пряко касаят техния живот и интереси. За всяко допитване, което е под формата на анкета, младите хора избират дали и как да изразят своето мнение и да избират каква информация ги интересува и е полезна за тях.

Защо е важно U-Report да го има?

В нашето демократично общество, мнението на хората се цени най-много, но за съжаление мнението на младежите често остава неизказано или неразбрано. Това е така, защото младежите просто нямат лесен и достъпен начин тяхното колективно мнение да бъде взето в предвид при предприемането на социални решения, които са важни за живота им в обществото. U-Report дава именно тази възможност на младите – да покажат позицията си по злободневни теми и проблеми, която след това бива представена пред нужните правителствени и неправителствени организации, за да може да се стигне до ясни и точни решения.

U-Report е средството, което събира гласовете на младежите, вместо статистически да предполага техните общи нагласи. Чрез събраните и обобщени мнения може да се обърне внимание на значими проблеми и тенденции на областно и национално ниво. U-Report доказано повишава мотивацията за гражданско участие на младите хора в редица държави по света. U-Report създава още поводи за дебат и въвличане в съществени обществени въпроси и може да служи като инструмент в работата на отделни специалисти или отговорни възрастни в пряката работа с деца и млади хора.

U-Report е важно да бъде популяризиран сред младежите между 14 и 29 години, защото именно тяхното мнение често остава на заден план. А за да ни няма и нас в така наречената “черна статистика” на липса на силата на гласа, България трябва сериозно да обърне внимание върху мнението на младежите.

Препоръчани статии