Стипендиантската програма е създадена в рамките на партньорството между Международната наградата на херцога на Единбург в България и УНИЦЕФ България и цели да подкрепи пълноценното участие на младежи в програмата.

Чрез стипендията всеки младеж на възраст 14-24 г. има възможност да обезпечи дейност по свой избор в някое от направленията на Наградата. Стипендията би могла да се използва за заплащане на урок, закупуване на екипировка, закупуване на консумативи за постигане на целта в дадено направление или друго по избор на участника. Всеки месец Фондацията ще отпуска до 10 стипендии за участие. Максималният размер на стипендия, за която би могъл да кандидатства участник, е 150 лв.

Условия за отпускане на стипендия:

  1. Участникът е на възраст 14 – 24 г.
  2. Участникът е избрал да прави ниво в Наградата в България.
  3. Участникът е регистриран в онлайн системата на Наградата – Online Record Book.
  4. Участникът е избрал своя Лидер и цели в Наградата.

Процес по отпускане на стипендия:

Стипендии се отпускат на участници в България по всяко време на годината след предоставено мотивационно писмо в свободен текст от Лидера и участника. В мотивационното писмо следва да бъдат описани:

Основна информация за участника:

(1) име, фамилия и имейл адрес, с който е регистриран в ORB системата;

(2) мотивите на участника да се възползва от стипендия в Наградата;

(3) дейностите, които си е избрал в направленията умения, физическа активност и доброволчество;

(4) за коя от дейностите ще се възползва от стипендията.

Ако участникът е на възраст под 18 години, към мотивационното писмо се прилага копие от декларацията за родителско съгласие за участие в Наградата.

Мотивационните писма трябва да бъдат изпратени по имейл до Програмния мениджър на Наградата в България, Кирила Атанасова: kirila.atanasova@intaward-bg.org. Фондацията си запазва правото да потърси допълнителна информация от кандидатите в процеса на одобрение на отпускането на стипендиите.


Критерии за отпускане на стипендия:

Критерият за отпускане е мотивацията за кандидатстване на участника. Кандидатурите се разглеждат от екипа на Фондацията. Лидерът и участникът ще бъдат информирани за резултата от тяхната кандидатура до 10 дни след получаване на мотивационното писмо.

За въпроси или допълнително информация относно програмата за стипендии:
Кирила Атанасова, Програмен мениджър: kirila.atanasova@intaward-bg.org; +359 888 823 920 

Препоръчани статии