Блог

Истории за Наградата

Готови за промяна. Готови за новата “нормалност”. Готови за нашия нов свят!

Училища от цялата страна могат да кандидатстват за международно признатата програма

До 30.09.2020 всяко училище в България има възможност да кандидатства в конкурса “Готови за света!” и да стане лицензиран оператор в Международната награда на херцога на Единбург – България чрез попълване на онлайн форма. След разглеждане на кандидатурите, одобрените училища преминават процедура по лицензиране, а техни учители и служители – обучителен курс за Лидери в Наградата, за да прилагат програмата в рамките на тяхната организация. 

Ако искате вашите ученици да са готови за “новия” свят, пълен с неизвестности, предизвикателства и нови възможности, то Наградата е инструментът, който може да ви помогне в това.

Днес младите хора срещат необикновени предизвикателства и промени и все още предстои да разберем какви ще бъдат дългосрочните последици от това. Скорошно проучване на Международната награда на херцога на Единбург, обхванало повече от 3 800 млади хора на възраст между 14 и 24 г., представители на 42 държави, показва че почти половината от младежите споделят за високи нива на стрес – 52% се тревожат за психичното си здраве; 62% се тревожат за физическото си здраве. Почти три-четвърти от младежите (74%) се тревожат за здравето на своите семейства и приятели. Eдно нещо е сигурно: младите хора ще бъдат тези, върху които ефектът е най-голям.


Базирайки се на повече от 60 годишен опит в подготвянето на младите хора за света, Международната награда на херцога на Единбург е тук, за да помогне. Наградата  е водещата лидерска програма за личностни постижения, която работи в училища и организации в целия свят. Програмата дава достъп на младежи до глобална рамка, която им предоставя възможност да учат и да растат чрез неформално образование, работейки за международно разпозната акредитация. Ученици и студенти на възраст 14-24 години участват в нея на три нива: Бронз, Сребро и Злато. Участниците във всяко ниво си поставят амбициозни цели в направленията Доброволчество, Физическа активност и Умения и участват в Приключенско пътуване. Програмата предизвиква младите хора да развиват своята самодисциплина при определяне и постигане на цели, формиране на лидерски качества и умения за работа в екип, както и да усъвършенстват физическата си активност. Като подкрепя психичното здраве на младежите и дългосрочните възможности пред тях, осигурява инструментите за развиване на гъвкавост, адаптивност, лидерство и умения за решаване на проблеми, Наградата помага на младите хора да се подготвят за света и новата “нормалност”.

Днешните млади хора са силни, вдъхновени и отдадени. Те могат – и ще – използват сегашните предизвикателства, за да създадат нови възможности. Рамката на Наградата може да помогне като подкрепя развиването на ключови универсални умения и характеристики, които са необходими за навигирането на промяната и за изграждането на навици, които ще подготвят младежите за живота, за работа и да играят конструктивна роля в обществото. 

Наградата насърчава младите хора да:

  • Останат психически и физически здрави;
  • Се свържат (безопасно) с другите;
  • Са активни в общностите си;
  • Свикнат със структура и целенасоченост;
  • Да се приспособят към формалното образование.

Училищата навсякъде по света винаги са се старали да предлагат балансирана и богата учебна програма. Все повече институциите разпознават нуждата от учене извън класната стая и възможностите, които могат да бъдат създадени за развиване на уменията, отношението и нагласите, необходими на младежите за бъдещия им живот като възрастни. 

Предизвикателството често се корени в това как да бъдат структурирани тези извънкласни дейности и как да разпознаем постиженията на младите хора. Международната награда на херцога на Единбург развива уверени, отговорни, мислещи, иновативни и ангажирани учещи, като създава възможности за младежите да взимат решения, да развиват умения, да бъдат физически активни, да доброволстват в своите общности и да преживяват приключения. Програмата награждава и разпознава постиженията чрез проста, глобално разпозната система за сертифициране.

Наградата е инструмент за инвестиране в човешкия капитал, като засилва гъвкавостта, подобрява възможностите за заетост и предприемачество, насърчава просперитета/ благополучието и помощта към най-уязвимите. Наградата успява да направи това през работата си с младите хора и техните общности, като ги подкрепя да намерят свои собствени решения за развитие.


Включете се и вие

Станете част от глобалната мрежа от училища и организации в над 130 държави, които предлагат на своите ученици възможността да участват в Наградата и да получат неформално образование на световно ниво. Като структурирана програма за личностно развитие, програмата осигурява балансирана рамка, в която участниците имат възможност да развиват своите умения, да доброволстват и да спортуват. Чрез изпитаната методология на програмата, те ще изградят своя индивидуална програма, която следват в продължение на месеци.

Наградата дава възможност на младежите да се научат да бъдат лидери и водеща сила в своите общности, да развиват характеристики, които ще им помогнат не само сега, но и в бъдеще. Помогнете им да направят положителните стъпки във време, в което светът има нужда от тях повече от всякога!

  • За да разберете как да станете Лицензирана организация, посетете: https://intaward-bg.org/joino/
  • За да кандидатствате и станете част от семейството на Наградата, попълнете следната регистрационна форма най-късно до 30 септември 2020 г.: http://intaward-bg.org/apply/