Как да се присъедините

Станете част от глобалната мрежа от училища и организации, които предлагат на своите ученици възможността да участват в Наградата и да получат неформално образование на световно ниво.

Процес по лицензиране на организацията като Лицензиран оператор на Наградата

От какво се нуждае вашата организация за да стане Лицензиран оператор на Наградата?

Опит и желание за работа с младежи в извънкласни и доброволчески дейности;

Организационен капацитет;

Вътрешни правила и процедури за работа с младежи;

Желание да валидират умения и качества с международно признат сертификат, които младежите придобиват в сферата на неформалното образование.

Трябва да следвате 5 лесни стъпки:

Попълване на кратка форма на интерес

Ние ще се свържем с вас

Провеждане на среща

Подписване на лицензионно споразумение

Провеждане на обучителен курс за Лидери

Кои организации могат да станат Лицензирани оператори на Наградата?
Всяко училище, бизнес и неправителствена организация, която споделя принципите на Наградата и има капацитета и уменията да работи с младежи в дългосрочен план, има възможност да бъде част от Наградата.

Какви са ползите, които Наградата дава:


Ако проявявате интерес, вашата организация да стане Лицензиран оператор на Наградата може да попълнете нашия кратък въпросник: