На 30. Август в на открито в София се проведе първата среща на живо на участници в Международната награда на херцога на Единбург-България, част от Посланиците на програмата у нас.

В началото на месец април екипът на Наградата в България започна усилена работа с 25 младежи, които бяха номинирани от своите Лидери и след проведен подбор станаха първите Посланици на Наградата у нас. Като такива те подпомагат мисията на организацията- да направим Наградата достъпна за все повече млади хора в България. Като посланици на програмата те са част от консултативния орган на националния офис на Наградата, като дават идеи, предложения и препоръки за дейности на организацията в рамките на своя мандат от една година.

Четири месеца след като започнаха съвместната си работа, провеждайки работните си срещи онлайн, най-накрая младежите имаха възможност да прекарат един ден заедно с екипа на Наградата. Съобразявайки се с изискванията и мерките, които налага епидемиологичната обстановка в страната, те бяха поканени на среща на открито, чиято цел бе да се опознаят повече един друг; да се забавляват; да научат повече за Наградата от организационна гледна точка, за да могат да подкрепят развитието и в рамките на техните училища; да дефинират и планират дейностите си до края на своя мандат; да се вдъхновят и мотивират да бъдат активни посланици на Наградата!

Срещата започна с разнообразни активности за опознаване, с цел сближаване на екипа. Същинската част продължи с презентация на тема как работи Наградата, в която беше представена структурата на програмата от глобално към регионално ниво. Поговорихме си за целите и нуждите на програмата, като се допитахме до мнението на младежите.

Във втората половина от деня дефинирахме цели на Посланиците и съставихме план за техното постигане. Фокусирани в работния процес, всеки от тях дефинира 3 цели и след това, съвместно с представители на екипа на Наградата младежите направиха модерационна карта, обхващата основните теми на тяхната дейност, които образуваха своеобразни работни групи. След преглед на всички генерирани идеи, посланиците изготвиха календар на инициативите си и се съгласиха как да ги проследяват. Сред дейностите, които планираха са: Участие в инициативата отворени врати на Националния офис, организиране на срещи с бъдещи участници в Наградата в собствените училища, дефиниране на 10 златни правила за работа на посланиците и други. 

Не липсваха и забавлението и екипните игри по време на срещата. Младежите имаха предизвикателство да разпънат и приберат палатка, като всеки един от тях бе с по едно сетиво по-малко (някои бяха със затворени очи, други не можеха да мърдат и т.нат.). 

Осемте часа заедно минаха неусетно и с много усмивки, разговори, вдъхновение и лични споделяния за това как Наградата е повлияла на израстването и развитието им. 

Обещахме си, че ще се видим отново скоро. А дотогава има много работа за вършене и много още младежи, които имат нужда от програма, която развива техния потенциал и ги прави още по-готови за света около тях.

Завършихме деня с рефлексия и споделяне на впечатленията от изминалите часове. Младежите споделиха, че нямат търпение да реализираме следваща среща на живо, чувстват се вдъхновени, мотивирани и заредени.

Обогатете учебна си програма, като помагате на младите хора във вашето училище да развиват своя потенциал както в класната стая, така и извън нея.

За да кандидатствате и да станете част от семейството на Наградата, попълнете следната регистрационна форма най-късно до 30.09.2020г.: https://intaward-bg.org/apply//

За повече информация: https://intaward-bg.org/7610/7610/
.
#готовизапромяна
#готовизановотонормално
#готовизанашияновсвят

 

Препоръчани статии