Ученици благодарят на учителите си за това, че бяха с тях по време на онлайн обучениетo

Последните 3 месеца ученето се случваше онлайн.  Беше както много предизвикателно, развиващо и различно, така и изискващо много от ресурсите, уменията и времето на всички: ученици, учители, родители.

Още дълго ще се говори за ползите и недостатъците от онлайн обучението, вярваме те ще са в посока на това то да спомага за постигане на образователните резултати и да прави света едно по-добро място, развивайки ключови житейски умения у децата.

Група младежи, от всички краища на България, решиха да направят нещо различно и мило. Давайки си сметка за усилията, предизвикателството и неуморността на учителите си, те подготвят специална изненада, за да им Благодарят. Затова че не се отказаха, затова че дадоха най-доброто от себе си, затова че на пук на всичко останало ученето продължи да се случва, макар не така, както си го представяме обикновено.

В ролята си на посланици на „Международната награда на херцога на Единбург“ в България, младежите сами измислят инициативата и я реализират в рамките само на няколко седмици. Дефинират целта, генерират идеи как да я постигнат, разпределят задачи, координират, проследяват и монтират. Интересното е, че работят онлайн по нея и никога не са се виждали на живо. Това е само първото от още много други идеи, които имат младите хора, част от инициативата. Събира ги участието им в програма за личностно развитие и неформално учене „Международна награда на херцога на Единбург“, в която те се учат как да си поставят цели сами и да ги постигат, а в този процес да развиват ключови житейски умения, които да им помагат в личен и професионален план.

Друга идея, която развиват, е онлайн среща с младежи от други държави, в която да обменят опит, да предизвикат един друг себе си и потенциално да развият още проекти и съвместни инициативи за в бъдеще.

 

Препоръчани статии