От 02.12 – 04.12. 2019 г. в Прага, Чехия се проведе третото обучение по проекта KA2 „Неформално обучение в системата на формалното образование“ № 2018-3-BG01-KA205-061035 (“Non-Formal Learning in the Formal Education System”), който се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Четирима от най-мотивираните и вдъхновяващи Лидери от Наградата в България взеха участие в тридневно обучение на тема “Как да бъдеш добър Лидер?”. Проектът се реализира в партньорство с Наградата в Чехия, Литва и Холандия, които бяха избрали също учители, част от Наградата в техните страни. От България – Геновева Маркова, учител от 1 СУ “Пенчо Славейков” в София; Магдалена Миланова, учител от  АЕГ “Гео Милев” – гр.Русе; Анета Милева – учител в 1 СУ “Св. Седмочисленици” – гр.Търговище и Евгения Ковачева – Лидер към Националния офис имаха възможност да се запознаят с 12 педагози-лидери, да споделят идеи, обменят опит и техники за справяне с предизвикателствата, стресовите ситуации и да обсъдят методи за мотивиране на младежи. “Днес, повече от всякога, децата имат нужда от човек, който да ги разбира, да говори с тях на разбираем език, да ги подкрепя и вдъхновява. Ние, Лидерите, правим точно това – помагаме им да намерят своя път” – сподели Анета Милева.

Първо СУ “Св.Седмочисленици” има трима ученици, завършили програмата. А в момента други 17 участници работят по нея, като се стремят да постигнат ниво Бронз. 1СУ” Пенчо П. Славейков” има 37 активни младежи, които работят върху изпълнението на своите цели в трите основни направления на Наградата – Умения, Физическа активност и Доброволчество. АЕГ “Гео Милев” е лицензиран оператор на международната младежка програма от 1 година и към момента има 4 активни участници. 

През първия ден от обучението Лидерите участваха в различни активности с цел опознаване. Запознаха се с част от екипа на Наградата в Чехия,  който представи тяхната структура, най-големите им успехи и предизвикателства и свои добри практики. Участниците се включиха в workshop на тема “Как да преодоляваме стреса?” и “Какво ни е необходимо за да бъдем добри Лидери?”. Денят завърши с вкусна традиционна чешка вечеря. Сред най-вълнуващите и незабравими изненади, които бяха подготвили колегите ни в Чехия беше обиколка на града водена от бездомен човек. Така групата се запозна с Карим. Той е част от повече от 10 000 бездомни хора, които обитават улиците на европейската столица. Карим излиза на улицата на 16 години. Иска свобода и да живее сам. Затова заминава за столицата – Прага. Той споделя съдбата на много други хора, лишени от дом – страда от различни зависимости и дълго време бива под опеката на уличната мафия.  След седем години зависимост, той успява да спре заради случка, която оставя дълбок белег – загубата на най-добрия му приятел. Сега, заради проекта “Pragulic tour”, той има възможност да развежда туристи и местни из красивия град, като е открил своя начин да помага чрез разказването на истории с цел превенция.

Вторият ден на обучението бе посветен на посещение в едно от най-престижните училища в Прага. Лидерите имаха възможност да се запознаят с участници и да посетят различни предмети в училището. Разделени в няколко работни групи, като във всяка присъства по един участник в Наградата, дискутираха въпроси, които да им помогнат да открият какви са личните предизвикателства пред един Лидер, какви са най-големите им мотиватори, какво може да насърчи младежите да се включат в Наградата. Обсъдиха каква е ключовата характеристика на добрия Лидер в международната програма, от решаващо значение за поддържането на благосъстоянието му и ефективното постигане на личните му цели в Наградата. Третият ден продължи с рефлексия и методология за самоанализ на  работа на участниците с младите хора.

Подобни проекти имат за цел да вдъхновят участници от различни дестинации, да ги предизвикат да обменят добри практики в областта на неформалното образование, случващи се в системата на формалното образование, да насочат вниманието към развиването на житейските умения, които са критични за личното и професионалното развитие на младите хора в Европа.

За да бъдат двигател на извънкласни дейности и  успешно неформално образование в училищата през февруари ще бъде проведено и последното от четирите разнообразни обучителни дейности. В тях усъвършенстват ключови компетенции 64 учители от четирите страни.

Заредени с много креативни идеи, споделени добри примери, вдъхновение и нови контакти си тръгнаха Лидерите от България. Споделиха, че благодарение на обучението към днешна дата поддържат връзка със своите колеги и работят върху различни идеи за обмен на ученици. 

Препоръчани статии