Според резултатите от глобално проучване, което реализирахме през август съвместно с Международната фондация на Наградата, 84% от анкетираните млади хора в България вярват, че само формалното образование (училището) не е достатъчно, за да ги подготви за света.

В проучването участваха повече от 10 000 младежи от 150 страни и територии,  които ясно заявиха наличието на предразсъдъци и стереотипи по отношение на младите хора и развитието им. От анкетираните младежи в България, над 70% споделят, че са се чувствали съдени в следствие на стереотипи. 75,5% чувстват, че се сблъскват с по-голяма несигурност, отколкото по-възрастните поколения, когато са били на тяхната възраст. Фокусът на проучването е да представим  предизвикателствата и възможностите, с които младите хора се сблъскват и уменията, необходими за да си успешен в днешния свят.

Пет години след активното развитие на Наградата в България, над 680 младежи участници и четири церемонии по награждаване, днес можем да се похвалим с изобилие от отзиви от участници, носители на Наградата, Лидери и родители, които споделят как програмата помага за повишаване на увереността, развитие на устойчивост и адаптивност, а това от своя страна подпомага вземането на правилни решения в личен и професионален план.  

Хубавото на Наградата е, че ти предлага една сигурна среда, в която можеш да практикуваш неща без да има последствия от грешките ти. Има ментори, които да те насочват в действията ти и да ти помагат с прогреса. Такава сигурна среда е нужна във всяко начинание, било то в Наградата, или извън нея.”

– Велин Христов;
участник на ниво Бронз на 18г.

“Синът ми започна да се занимава с нещо различно и странично от училище, защото вярвам че всеки опит натрупан където и да е, води до развитие на личността. Всяко развитие разширява мирогледа, а това подпомага вземането на правилни решения в личен и професионален план.”

– Радостина Нонова;
родитeл на Тино Пенчев, сред първите 7
младежи у нас, постигнали ниво Злато.

Съвсем доскоро, беше трудно да се измери ефективно въздействието от програмата върху младежите, но …

Разработихме метод за количествено изследване, което измерва ефекта от Наградата върху младите хора. То се фокусира върху развитието на младежите на възраст между 14 и 24 години, по отношение на тяхното лично развитие и включване в социалният живот и как участието им в Наградата може да улеснява този процес.

Състои се от предварително проучване, което се провежда, когато един млад човек започне ново ниво на Наградата и последващо проучване, проведено след завършване на това ниво. Участниците трябва да отговорят на набор от въпроси, разработени с подкрепата на академични партньори, които измерват конкретни показатели като увереност, адаптивност, гражданско участие, планиране и решаване на проблеми, взаимоотношения и лидерство, устойчивост, решителност и комуникативни умения.

Основната цел на нашата дейност е да бъдем сигурни, че предоставяме висококачествена услуга на нашите Лицензирани оператори и че младите хора се радват на пълноценно преживяване чрез програмата.

Препоръчани статии