Защо да се присъедините?

8 милиона младежи от 144 страни по света вече са участвали в  Наградата. Това е възможно благодарение на хилядите училища и организации, които подкрепят участващите млади хора в тяхното личностно развитие.

Всяка организация, която работи с децата и младите хора (напр. училища, младежки организации и клубове, спортни или туристически клубове, организации с нестопанска цел ), може да бъде лицензирана като Лицензиран оператор на Наградата, давайки по този начин възможност на младите хора да имат достъп до програмата  в училище, тяхната организация или регион.

За да разберете как можете да лицензирате Вашата организация/училище, свържете се с Ива Кръстанова (Координатор на Наградата) – iva.krastanova@intaward-bg.org или пишете на home@intaward-bg.org

Какви са ползите от Наградата за:

Участниците в нея – младежи на възраст 14-24 г.:

 • Натрупват житейски опит и развиват умения, които са важни в ежедневието и всяка сфера на живота, както и подобряват успеваемостта си в рамките на учебната програма  (целеполагане, екипни умения, желанието да се развиваш, постоянство, упоритост и приключенски дух);
 • Развиват потенциалните си и дават осъзнатост за силните им и слаби страни;
 • Откриват нови интереси и светове, приятели и възможности на международно ниво;
 • Създават нови приятелства и взаимоотношения с връстниците си, както и с другите поколения за правене на нещо положително и конструктивно в свободното си време;
 • Свободни и отговорни в избора на собствените си цели и тяхното постигане, което може да надвишава очакванията им;
 • Повишават своят самоувереност и самочувствие;
 • Развиват чувството за отговорност към другите;
 • Създават активно, самостоятелно и мотивирано отношение към света около себе си;
 • Възнаградени са за усилията си от престижния сертификат на The Duke of Edinburgh’s International Award

Вашето училище или организация като Независим Оператор на Наградата:

 • Ставате част от семейството на престижна международна програма за личностно развитие на младежи;
 • Давате възможност на младежи във вашата организация да се развиват и обогатяват в различни интересни за тях сфери;
 • Давате възможност на служителите си да развият лидерски и менторски умения;
 • Имате инструмент, чрез който може да скъсите дистанцията между учител и ученик;
 • Имате инструмент за мотивация на служителите в организацията си;
 • Получавате възможност да обменяте опит и работите по съвместни проекти с други организации, които са част от международното семейство на Наградата (до момента над 140 страни);
 • Ставате част от национална инициатива, която е под патронажа на Президентството на Р. България;

За Лидерите в Наградата (ваши служители или учители), които пряко работят с участниците:

 • Преминават курс, даващ международна сертификация като Лидер и стават част от престижната международна общност на Наградата;
 • Имат възможност и предпоставка за по-близко общуване и контакт с младежи, участници в Наградата;
 • Възможност за обмен на опит и знания с лидери на Наградата от всичките страни, в които тя се развива;
 • Възможност за създаване на полезни социални контакти на национално и международно ниво;
 • Лично удовлетворение и чувство за полезност;
 • Инструмент, чрез който могат да се мотивират по-пасивните младежи в организацията или училището, както и да се даде допълнителен стимул и признание на активните младежи.