Защо да се присъедините?

8 милиона младежи от 144 страни по света вече са участвали в Наградата. Това е възможно благодарение на хилядите училища и организации, които подкрепят участващите млади хора в тяхното личностно развитие.

Всяка организация, която работи с децата и младите хора (напр. училища, младежки организации и клубове, спортни или туристически клубове, организации с нестопанска цел ), може да бъде лицензирана като Лицензиран оператор на Наградата, давайки по този начин възможност на младите хора да имат достъп до програмата  в училище, тяхната организация или регион.

“Вярвам, че участието на младежите им носи ползи, увереност, нови приятелства, покорени върхове, универсални житейски умения, знания и нови мечти. Като най-важен в Наградата припознавам принципа, че това не е състезание между участниците, а всеки се стреми да бъде по-добър от себе си вчера. Последователността и отдадеността, които програмата изисква, вярвам, ще бъдат от изключително значение за младежите в бъдеще.”

Ирина; СУ “Св.св. Кирил и Методий” в гр. Карнобат

За да разберете как можете да лицензирате Вашата организация/училище, пишете на адрес: home@intaward-bg.org

Какви са ползите от Наградата за:

Вашето училище или организация като Лицензиран Оператор на Наградата:

Ставате част от семейството на престижна международна програма за личностно развитие на младежи;

Давате възможност на младежи във вашата организация да се развиват и обогатяват в различни интересни за тях сфери;

Давате възможност на служителите си да развият лидерски и менторски умения;

Имате инструмент, чрез който може да скъсите дистанцията между учител и ученик;

Имате инструмент за мотивация на служителите в организацията си;

Получавате възможност да обменяте опит и работите по съвместни проекти с други организации, които са част от международното семейство на Наградата (до момента над 140 страни);

Ставате част от национална инициатива, която е под патронажа на Президентството на Р. България.

За Лидерите в Наградата (ваши служители или учители), които пряко работят с участниците:

Преминават курс, даващ международна сертификация като Лидер и стават част от престижната международна общност на Наградата;

Имат възможност и предпоставка за по-близко общуване и контакт с младежи, участници в Наградата;

Възможност за обмен на опит и знания с лидери на Наградата от всичките страни, в които тя се развива;

Възможност за създаване на полезни социални контакти на национално и международно ниво;

Лично удовлетворение и чувство за полезност;

Инструмент, чрез който могат да се мотивират по-пасивните младежи в организацията или училището, както и да се даде допълнителен стимул и признание на активните младежи.

Участниците в нея – младежи на възраст 14-24г.:

Натрупват житейски опит и развиват умения, които са важни в ежедневието и всяка сфера на живота, както и подобряват успеваемостта си в рамките на учебната програма  (целеполагане, екипни умения, желанието да се развиваш, постоянство, упоритост и приключенски дух);

Развиват потенциала си и придобиват осъзнатост за силните си и слаби страни;

Откриват нови интереси и светове, приятели и възможности на международно ниво;

Създават нови приятелства и взаимоотношения с връстниците си, както и с другите поколения за правене на нещо положително и конструктивно в свободното си време;

Свободни и отговорни в избора на собствените си цели и тяхното постигане, което може да надвишава очакванията им;

Повишават своят самоувереност и самочувствие;

Развиват чувството за отговорност към другите;

Създават активно, самостоятелно и мотивирано отношение към света около себе си;

Възнаградени са за усилията си от престижния сертификат на The Duke of Edinburgh’s International Award